2021 04 13

Simonas Bendžius

bernardinai.lt

Garso įrašo trukmė:

68 min.

Įmanoma tai, kas neįmanoma. Pal. J. Matulaičio istorija

Vilniaus vyskupas Jurgis Matulaitis. Kardinolo V. Sladkevičiaus memorialinio muziejaus nuotrauka

Šiandien – reikšminga ir džiugi sukaktis Lietuvos tikintiesiems. Prieš 150 metų, 1871-ųjų balandžio 13-ąją, gimė pal. Jurgis Matulaitis.

Našlaitis, augęs daugiavaikėje neturtingoje šeimoje. Nuo pat vaikystės dėl ligos kentęs fizinius skausmus. Paliktas antriems metams gimnazijoje.

Teologijos mokslų daktaras. Pirmasis socialinių mokslų ekspertas Rytų Europoje. Diplomatas, įkalbėjęs prieškario Lietuvos valdžią neatsiskirti nuo Bažnyčios.

Dvasininkas, naujam gyvenimui prikėlęs ant išnykimo ribos buvusį vienuolinį gyvenimą Lietuvoje. Naujų vienuolijų steigėjas. Lietuvos mylėtojas.

Šventas vyras, daręs įspūdį savo priešams ir pačiam popiežiui. Gyvo tikėjimo pavyzdys. Žmogus, kuriam rūpėjo patys vargingiausieji.

Ir visa tai (ir dar daugiau) sutelpa vieno žmogaus gyvenime, apie kurį „Bernardinų“ tinklalaidėje pasakoja vienuolės s. Viktorija Plečkaitytė MVS ir s. Onutė Petraškaitė MVS. Mūsų pašnekovės – iš Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų kongregacijos, kurią įkūrė pal. Jurgis Matulaitis.

Onutė Petraškaitė MVS. Asmeninio archyvo nuotrauka

Štai viena iš istorijų, kurią išgirsite – apie tai, kodėl lietuvių dvasininkui rūpėjo darbininkijos rūpesčiai:

„T. Jurgis visada buvo be galo jautrus, pastabus laikmečio realijoms. Tuo metu vyko visuomenės raida – imperializmas griūva, vystosi industrializacija. Darbininkija, kaip tokia, neseniai atsiradusi.

Taip pat vyksta revoliucinis judėjimas Rusijoje, iš ten į Lenkiją ateina socialistinės idėjos, kurios didele dalimi yra antikrikščioniškos. Tad t. Jurgis reaguoja į realijas – ir kartu į konkretaus žmogaus vargą, bėdą, skurdą.

Kita šio dalyko pusė – kai Jurgis Matulaitis buvo seminaristas, pati Bažnyčia pirmą kartą viešai prabilo socialiniais klausimais. Turiu mintyje popiežiaus Leono XIII encikliką „Rerum novarum“. T. Jurgis labai greit „pagavo“ šituos virsmus visuomenėje ir Bažnyčioje. Fribūro universitete rašydamas daktaro disertaciją, jis studijavo ir Bažnyčios socialinį mokymą. Į Lenkiją t. Jurgis grįžo kaip pirmasis Rytų Europoje profesionalus socialinių mokslų teoretikas ir praktikas“, – pasakoja viena iš pašnekovių, s. V. Plečkaitytė.

Ses. Viktorija Plečkaitytė. MVS. Bernardinai.lt nuotrauka

Tinklalaidės temos:

2:05 – Vaikystė su kaulų džiova;

8:15 – Kaip „nurašytas“ jaunuolis tapo Ciceronu;

14:30 – Kodėl J. Matulaitis gelbėjo marijonų vienuoliją;

24:05 – Darbininkų draugas;

32:50 – Kaip gimė gyvenimo moto „Nugalėk blogį gerumu“;

35:50 – Kodėl nenorėjęs būti vyskupu, J. Matulaitis vis tik buvo geras vyskupas;

43:00 – Kokį Liuciferį arkivyskupas sutiko Kaune (ir kaip jį nugalėjo);

51:10 – Kodėl J. Matulaitis paskelbtas palaimintuoju.