2021 09 13

Aušra Čebatoriūtė

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

7 min.

ISIS stovykla Sirijoje. Nenumaldomai auganti grėsmė ar jos butaforija?

Youtube.com kadras

2019 m., po ISIS kalifato griūties, kovose žuvusių arba sulaikytų ISIS karių žmonos, vaikai ir giminės, kaip potencialiai pavojingi asmenys, buvo apgyvendinti Sirijos demokratinių pajėgų (angl. Syrian Democratic Forces) kontroliuojamoje teritorijoje, stovyklose. Manoma, kad tai – viena iš didžiausių kovos su ISIS kalifatu klaidų.

Gyvenimas palapinėse, antisanitarinės sąlygos, švaraus vandens ir higienos stoka (skundžiamasi, kad trūksta net muilo), prasta medicinos pagalba sudaro puikias sąlygas tuberkuliozei ir kitiems virusiniams susirgimams plisti. Beje, baiminantis COVID-19 infekcijos, 2020-aisiais medicininės pagalbos darbuotojų pajėgos buvo sumažintos kone perpus. Todėl išaugo vaikų iki penkerių metų ir vyresnio amžiaus žmonių mirtingumo rodikliai. Ką jau kalbėti apie nuolatinę baimę dėl savo saugumo. Vien 2021 m. sausio mėnesį stovykloje buvo įvykdyta 20 žmogžudysčių (tarp jų ir atvejai, kai nusikaltimą įvykdė arba jo aukomis tapo nepilnamečiai).

Al-Hol stovykloje gyvena daugiausia – per 64 000 – su „Islamo valstybės“ džihadistų grupuote susijusių asmenų. 80 % iš jų – moterys ir vaikai. Moterys, beje, ne tik Artimųjų Rytų tautietės, skaičiuojami šimtai atvykusiųjų ir iš Jungtinių Amerikos Valstijų, Belgijos, Ispanijos, Prancūzijos, Australijos. Kai kurios iš jų teigia čia pakliuvusios per klaidą – buvo apgautos ar pernelyg naiviai pasitikėjusios naujais pažįstamaisiais ir taip pakliuvusios į tragiškas gyvenimo sąlygas, kur skurdas, ligos, pavojai, nežinomybė ir baimė dėl ateities – nuolatinės kiekvienos dienos palydovės. Visgi situacija yra komplikuotesnė, nei gali atrodyti iš pirmo žvilgsnio.

Al-Hol stovykla Sirijoje. Youtube.com kadras
Al-Hol stovykla Sirijoje. Youtube.com kadras
Al-Hol stovykla Sirijoje. Youtube.com kadras

Radikalios ir nuosaikios stovyklos gyventojos

Stebint užsienio žiniasklaidoje reguliariai sušmėžuojančius pranešimus apie Šiaurės Rytų Sirijos Al-Hol stovyklos gyventojus galima pastebėti keistų kontrastų. Viena vertus, jie atrodo kaip radikalių, ISIS prisiekusių fanatikų grupė. Vaikai, pamatę savo stovykloje kitatautį, mėto į jį akmenis ir iš visų plaučių plyšauja: „Mes jus paskersim!“ Be kita ko, dar ir pademonstruoja, kaip. Moterys šaukia, kad kalifatas dar sugrįš ir smogs su dar didesne jėga, jog broliai ISIS kariai tik laukia tinkamo laiko išvaduoti kalėjimuose laikomus vyrus, ir tas laikas jau visai čia pat. Pastarasis teiginys verčia sunerimti, turint omenyje, kad įkalinimo bausmę atlieka apie 15 000–20 000 vyrų. Tuo tarpu spėjama, kad laisvėje ISIS kovotojų gali būti dar apie 8 000–16 000.

Kita vertus, yra moterų, kurios sako supratusios ISIS kalifato klaidingumą ir norinčios grįžti į įprasto gyvenimo tėkmę. Kitos teigia visai nežinojusios, kuo užsiėmė jų vyrai, – jos tik gamino jiems valgyti, rūpinosi namais ir tenkino vaikų poreikius. Trečios tikina čia papuolusios per klaidą – atostogavusios Turkijoje ir neatsispyrusios kvietimui padėti Sirijos vargstantiesiems. Kirtusios Sirijos sieną, jos buvo pasitiktos ne vargingų šeimų, bet būsimų jaunikių ir kalno naujų pareigų. Tarp jų – ir specialus egzaminas, kurį išlaikius tampama ISIS nare.

Galėtume klausti, negi tokiu atveju nėra kito pasirinkimo, kaip tik tapti ISIS nare? Klausantis moterų liudijimų ir tikint jų tikrumu, galima atsakyti – nėra. Tai sunkiai protu suvokiamo brutalaus žiaurumo grupuotė, kurioje moteris tėra reprodukcinis vyrui priklausantis įrankis ir darbo jėga. Be to, kad jos vyras turi teisę ją „auklėti“ smurtu ir net nužudyti, jeigu, jo manymu, ši nusižengs ISIS įstatymams, ją tokiu būdu gali drausminti ir vadinamoji moralės policija „Al Khansaa brigada“.

Ji gali moteris suimti, pavyzdžiui, gatvėje dėl netinkamai dėvimo hidžabo arba netinkamos jo medžiagos. Moralės policija gali pasibelsti į duris ir tuomet, jeigu pro langą pamato, kad moteris būdama namuose pažeidė ISIS kalifato taisykles. Pavyzdžiui, lakavo nagus (už bausmę išplėšiami nagai) ar neužsidengusi veido vos akimirką žvilgtelėjo pro langą (baudžiama sumušimu ir įkalinimu). O kur dar pavyzdžiai, kai rykštėmis nuplakamos mažametės mergaitės ar bausmėms naudojami įvairūs nusikaltimo įrankiai… Pasiklausius liudijimų darosi tiesiog bloga. O jų yra tiek daug, kad netikėti jais paprasčiausiai neišeina.

Al-Hol stovykla Sirijoje. EPA nuotrauka

Pagrindinė radikalumo priežastis… finansinė

ISIS stovyklos gyventojas galima skirti į keturias grupes. Pirmoji yra beatodairiškai įsitikinusi „Islamo valstybės“ teisingumu ir jo nekvestionuoja.

Antroji moterų grupė kalifato režimą palaiko todėl, kad žino laisvėje esant jų gyvus ir sveikus vyrus. Nuosaikios pozicijos besilaikančios stovyklos gyventojos pasakojo, kad galima pastebėti kardinalų moters elgesio virsmą, kai ji manė, jog jos vyras yra žuvęs, ir tuomet, kai ją pasiekia žinia, kad sutuoktinis yra gyvas. Moteris yra linkusi nutraukti visus iki tol turėtus ryšius ir akimirksniu tampa vėl prisiekusia ISIS pasekėja. Galime tik svarstyti, ar tai lemia vyro baimė, ar viltis, kad jis galėtų šeimą paremti finansiškai, o galbūt net ją ir vaikus iš šio „kalėjimo“ ištraukti.

Trečiajai grupei priklauso moterys, kurių vyrai yra žuvę kovose arba atlieka 10–20 metų įkalinimo bausmę. Jos mąsto pragmatiškai – jeigu bus išleistos iš stovyklos, bus deportuotos į savo gimtąsias šalis, kils grėsmė jų gyvybei ir mažų mažiausiai jos bus nuteistos įkalinimo bausme už glaudų bendradarbiavimą su teroristine grupuote. Geriausiu atveju jos turės galimybę gyventi laisvai, tačiau dėl savo praeities nepajėgs savarankiškai išsilaikyti. Todėl jos renkasi saugų variantą – ir toliau deklaruoti prielankumą ISIS bei laukti, kol kalifatas bus atkurtas ir įsigalės Sirijoje.

Ketvirtoji ir, kaip manoma, didžiausia grupė moterų demonstruoja radikalias pažiūras dėl finansinių sumetimų. Štai čia ir yra įdomioji šios stovyklos veikimo dalis. Akivaizdu, kad pragyventi stovykloje reikalingi pinigai. Paprastai motina, turinti 2–3 vaikus, per mėnesį gali išsiversti su 400 JAV dolerių. Turint omenyje, kad šeimos gyvena viduryje dykynės pastatytose palapinėse, kur nėra jokių patogumų ir pakankamai vandens elementariai higienai užtikrinti (ką jau kalbėti apie švarų, geriamąjį vandenį), tai – ganėtinai nemaži pinigai. Iš kur kas mėnesį tiek gauti, kaip verstis?

Moterys dalinasi, kad yra finansiškai remiamos savo šeimos narių, kurie kas mėnesį joms atsiunčia reikalingą finansinę paramą. Kitos teigia besiverčiančios iš atlyginimo, gauto dirbant mokytojomis arba… prostitutėmis. Tačiau tos, kurios deklaruoja savo ištikimybę „Islamo valstybei“, kas mėnesį, priklausomai nuo šeimos narių skaičiaus, gauna nuo 1000 iki 2000 JAV dolerių sumą. Tokia kalifato ir jam prijaučiančiųjų parama, be abejonės, labai pagerina stovykloje gyvenančiųjų buitį. Jie stovyklose veikiančiuose turguose gali įsigyti ne tik būtiniausiųjų produktų ir geriamojo vandens, bet taip pat ir rūbų, skalbimo priemonių, kitų buities apyvokos daiktų. Pavyzdžiui, ventiliatorių, kuris atgaivina karštomis vasaros dienomis.

Al-Hol stovykla Sirijoje. EPA nuotrauka

Paramai užsitikrinti – apgalvota komunikacijos strategija

Svarbu pabrėžti, kad paramą norinčios gauti moterys privalo įrodyti savo lojalumą „Islamo valstybei“. Geriausias būdas tai padaryti – laikytis kalifato taisyklių ir sudrausminti jų nesilaikančiąsias. Arba bent jau vaizduoti jų laikymąsi. Juk niekas nežino, kada jos galės (ir ar galės) ištrūkti iš Al-Hol stovyklos, o gyventi ir vaikus maitinti reikia šiandien.

Todėl stovykloje gyvenančios moterys reguliariai platina vaizdo įrašus, kuriuose, pavyzdžiui, smerkia cigaretę užsirūkiusią moterį („Islamo valstybė“ draudžia rūkymą). Arba neaušina burnos su pamokslais, o tiesiog padega „nusidėjėlės“ palapinę ir, be abejo, tai nufilmuoja. O vaizdo įrašą skelbdamos internete pateikia tik lakoniška prierašą: „Šios palapinės savininkė buvo nubausta Alacho, nes buvo prasta musulmonė.“ Tuo tarpu įprastai, kaip teigia čia gyvenančios moterys, rūkančiųjų netrūksta. Kai kurios netgi rūko hašišą. Tačiau tokie reguliarūs triukšmingi skandalai tiesiog būtini formuoti atitinkamą įvaizdį, kurio ir tikisi moterų pragyvenimą finansuojantys ISIS rėmėjai bei laisvėje likę jų vyrai.

O jeigu nieko ypatingo tą mėnesį neįvyksta, tenka „Islamo valstybės“ tvarkos negerbiančių „medžioklę“ imituoti. Dėl šeimų grupės finansinės gerovės kartais tenka paaukoti vienos ar kitos šeimos būstą (iš kitą mėnesį gautos paramos jį nesunku ir vėl atstatyti) ar net ir… žmones, įgyvendinant nepelnytą bausmę.

Tiesa, pradžioje ISIS kovotojų žmonos buvo drąsesnės, o vaizdo įrašai – dramatiškesni. Dar 2019 m. rugsėjo 30 d. keletas moterų mėtė akmenis į stovyklą saugančius kurdų karius, bandė padegti ligoninę ir buvo… tiesiog nušautos. Todėl panašių provokacijų, siekdamos gauti kuo daugiau finansinės naudos, daugiau nebesiėmė ir ieškojo kitų, paprastesnių, būdų parodyti lojalumą ISIS kariams.

Al-Hol stovykla Sirijoje. Youtube.com kadras

Moralės klausimai sprendžiami peiliu

Stovyklos gyventojams yra draudžiama turėti mobiliuosius telefonus. O stovyklą saugantiems kurdų kariams, sužinojus, kad asmuo turi šią ryšio priemonę, pateikiamos dvi alternatyvos: bausmė įkalinimo įstaigoje arba bendradarbiavimas, suteikiant kurdų karius dominančios informacijos. Paprastai moterys renkasi antrąjį variantą. Tokiu būdu jos gauna galimybę veikti ir socialinėje erdvėje bei platinti jau anksčiau minėtus vaizdo įrašus.

Kokia informacija domina kurdų karius? Jiems svarbu žinoti, kokie dar stovykloje gyvenantys asmenys turi susisiekimo priemonių, kokio konkretaus dydžio finansinę paramą gauna kiekviena šeima iš artimųjų ar „Islamo valstybės“ palaikytojų gretų. Taip pat jie renka informaciją apie vaikų amžių. Mat jie, sulaukę 12 metų, jau gali būti paimami į deradikalizacijos centrus.

Akivaizdu, kad šios, su kurdais bendradarbiaujančios, moterys patinka ne visiems stovyklos gyventojams. Todėl anksčiau neretai būdavo sužeidžiamos peiliu ar sumušamos. Po šių įvykių kurdų kariai „informatorėms“ parūpino šaunamųjų ginklų, kuriuos prireikus jos gali panaudoti savigynai. Todėl galima tikėtis, kad dabar pretenzijų turintieji, prieš aiškindamiesi santykius, pagalvoja darkart.

Visgi stovyklos gyventojos teigia pernelyg nesibičiuliaujančios ne tik su kurdų bendradarbėmis, bet ir su kitomis moterimis. Taip pat ir atidžiai sekančios, su kuo bendrauja jų vaikai. Visa tai – dėl saugumo. Kuo mažiau kontakto, tuo mažiau galimybių „užkliūti“. Mat daugelis konfliktų tiek tarp suaugusiųjų, tiek tarp vaikų sprendžiami tiesiog peiliu. O nesutarimai čia įsižiebia lengvai. Pasirodo, kad, net ir stovint eilėje prie geriamojo vandens, galima pasirodyti stokojančia radikalumo ir prarasti gyvybę.

Al-Hol stovykla Sirijoje. Youtube.com kadras
Vaikai Al-Hol stovykloje. Youtube.com kadras

Kas toliau?

Galimai ši Al-Hol stovykla yra kaip tiksinti bomba. Daugiau nei 64 000 gyventojų. Tūkstančiai radikaliai auklėjamų vaikų. Dešimtys tūkstančių tų, kurie įstrigę aklavietėje. Ar tai reiškia, kad šį dešimtmetį kovą su teroristine grupuote teks pradėti iš naujo?

Kad tai – situacija kelianti nerimą ne tik teoriniu lygmeniu, rodo ir nuoseklus Al-Hol stovyklos gyventojų mažinimas. Dar 2020-aisiais čia gyveno per 75 000 su „Islamo valstybės“ džihadistų grupuote susijusių asmenų bei jų šeimų. Šiandien – jų stovykloje mažiau nei 64 000. Vienos šeimos yra perkeliamos į kitas stovyklas. Kitas šeimas (jas dažniausiai galima suskaičiuoti rankų pirštais) susigrąžina jų gimtosios šalys. Pavyzdžiui, dar šią vasarą moterys buvo priimtos grįžti į Kanadą, Belgiją, Naująją Zelandiją ir kt.

Be to, kaip jau buvo užsiminta anksčiau, vaikai deradikalizuojami. Tiesa, labai mažais mastais, o prioritetas skiriamas tiems vaikams, kurie buvo ilgiausiai mokyti pagal ISIS ideologijos principus. Pavyzdžiui, 2018 m. Sirijoje įsikūrusiame centre buvo ugdoma vos 70 vaikų, kurių amžius nuo 12 iki 17 metų. Tuo tarpu kitiems stovykloje gyvenantiems vaikams nei švietimas, nei užimtumas nėra užtikrinamas. Jie turi galimybę mokytis tik iš savo motinų arba jų parūpinamų mokytojų, kurių pamokos yra mokamos.

Nepaisant to, kad mokytojos gali mokyti geriausių dalykų, tačiau aplinka, kurioje vaikai gyvena, taip pat atlieka „švietėjišką“ funkciją. Šiuo atveju kasdien rodo, kad prielankumas ISIS kalifatui ir radikalumas yra tai, kas padeda išlikti.

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien