J. Mikutis: „O Viešpatie, koks vakaras sunkus, kaip slegia žemę akmenys sustingę.“

Aš noriu, kad mano minties viesulas žadintų žmonių širdis, keltų jas iš drungno miesčioniško migio, kurį jos veltui stengiasi suplakti su taikos ir meilės troškimu.  J. Mikutis gimė 1922 m. Šateikių Rūdaičiuose, Plungės rajone. Mokėsi Pranciškonų gimnazijoje Kretingoje, vėliau Kauno universitete. Naciams jį uždarius, mokytojavo Žemaitijoje, po karo NKVD suimtas, žiauriai muštas, kalėjo Intos ir … Tęskite J. Mikutis: „O Viešpatie, koks vakaras sunkus, kaip slegia žemę akmenys sustingę.“ skaitymą