Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Norite prisidėti prie pokyčių? Nepamirškite -> Paremti
Atsinaujiname. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Bet galite paremti.

2023 01 03

Žodis tarp mūsų

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Jn 1, 29–34 „Štai Dievo Avinėlis!“

Cathopic.com nuotrauka

Matydamas ateinantį Jėzų, Jonas prabilo: „Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę! Čia tasai, apie kurį aš kalbėjau: Po manęs ateis vyras, pirmiau už mane buvęs, nes jis pirmesnis už mane. Aš jo nepažinojau, bet tam, kad jis būtų apreikštas Izraeliui, aš atėjau ir krikštiju vandeniu“.

Ir Jonas paliudijo: „Aš mačiau Dvasią, lyg balandį nusileidžiančią iš dangaus, ir ji pasiliko virš jo. Aš jo nepažinojau, bet tas, kuris mane pasiuntė krikštyti vandeniu, buvo pasakęs: ‘Ant ko pamatysi nusileidžiančią ir pasiliekančią Dvasią, tas ir bus, kuris krikštys Šventąja Dvasia’. Aš tai mačiau ir liudiju, kad šitas yra Dievo Sūnus“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Norite nepraleisti svarbiausių naujienų? Prenumeruokite naujienlaiškį:

Evangelijos komentaras

Matydamas ateinantį Jėzų, Jonas prabilo (Jn 1, 29).

Nuostabu, kad pažvelgus pro palyginti nedidelį prietaisą teleskopą galima išvysti dangaus kūnus, esančius milijonai kilometrų nuo mūsų. Mėnulį ir kai kurias planetas galima pamatyti taip aiškiai, kad nesunku pastebėti ir jų paviršiaus dėmes, iškilumus ar nelygumus.

Jonas Krikštytojas, regis, irgi turėjo teleskopą, tik dvasinį. Jau būdamas motinos įsčiose jis atpažino Jėzų Marijos įsčiose. Kaip pranašas gyvendamas dykumoje jis atsidėjo misijai – liudyti ateinantį Mesiją ir kviesti tautą atgailauti. Jėzus labai vertino Jono uolumą, jo įkarštį, todėl netgi pasakė: „tarp gimusių iš moterų nėra buvę didesnio už Joną Krikštytoją“ (Mt 11, 11).

Iš tiesų Jonas buvo šventas žmogus. Tačiau prieš nuspręsdami, kad mes negalime nė tikėtis būsiantys tokie šventi kaip Jonas, atminkime, kad Jonas turėjo ištikimą pagalbininkę – Šventąją Dvasią. Jonas prisipažino, kad iš pradžių jis Jėzaus neatpažino. Suvokė, kas Jis tik tada, kai Dvasia atvėrė jam akis ir leido paliudyti: „Aš tai mačiau ir liudiju, kad šitas yra Dievo Sūnus“ (Jn 1, 34).

Kaip manai, kas būtų, jei turėtum dvasinį teleskopą? Kokius dalykus matytum?

Galbūt pastebėtum, kad vienas iš tavo vaikų labai dosnus savo broliams ir sesėms. Jame darbuojasi Jėzus. Galbūt pastebėtum, kad kaimynė lanko kitą kaimynę, ką tik netekusią vyro. Tai Jėzaus darbas. Galbūt pajaustum savo širdyje paskatą melstis už įžeistą ar įsiskaudinusį draugą. Čia irgi Jėzus darbuojasi.

Dievas veikia visur. Jėzus visada eina mūsų linkui, nešdamas malonę ir palaiminimą, kviesdamas dalytis Jo teikiama malone su kitais žmonėmis. Tad prašyk Šventąją Dvasią atverti tau akis, kad matytum Jėzų. Galbūt netgi nustebsi dėl to, ką Jis tau parodys. Nesijaudink, jei tučtuojau ko nors neišvysi. Paprasčiausiai melsk Dvasią šios malonės – pamatyti Jėzų. Ši malonė yra ženklas, kad Jėzus tikrai veikia tavyje.

Šventoji Dvasia, padėk man pamatyti Jėzų ir dalytis Juo su aplinkiniais žmonėmis.

„ŽODIS tarp mūsų“ (2019 m. sausis–vasaris)

Atsinaujiname

Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų.

Norite prisidėti prie pokyčių?

Paremkite