2022 01 04

Žodis tarp mūsų

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Jn 1, 35–42 „Ateikite ir pamatysite“

Unsplash.com nuotrauka

Tenai vėl stovėjo Jonas ir du jo mokiniai. Išvydęs ateinantį Jėzų, jis tarė: „Štai Dievo Avinėlis!“ Išgirdę tuos žodžius, abu mokiniai nuėjo paskui Jėzų.
O jis atsigręžė ir, pamatęs juos sekančius, paklausė: „Ko ieškote?“
Jie atsakė: „Rabi (tai reiškia: „Mokytojau“), kur gyveni?“
Jis tarė: „Ateikite ir pamatysite“. Tada jiedu nuėjo, pamatė, kur jis gyvena, ir tą dieną praleido pas jį. Tai buvo apie dešimtą valandą.
Vienas iš tų dviejų, kurie girdėjo Jono žodžius ir nuėjo su Jėzumi, buvo Simono Petro brolis Andriejus. Jis pirmiausia susiieškojo savo brolį Simoną ir jam pranešė: „Radome Mesiją!“ (išvertus tai reiškia: „Dievo Pateptąjį – Kristų“). Ir nusivedė jį pas Jėzų. Jėzus pažvelgė į jį ir tarė: „Tu esi Simonas, Jono sūnus, o vadinsies Kefas“ (tai reiškia: „Petras – Uola“).

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Evangelijos komentaras

Ateikite ir pamatysite (Jn 1, 39).

Ar kas nors tavęs klausė, kokios didžiausios tavo viltys ir svajonės? Tokie klausimai dažniausiai užklumpa labai netikėtai: suglumstame ir nežinome, ką atsakyti.

Šiandienos Evangelijos skaitinyje pirmieji apaštalai pateko į panašią situaciją. Jonui Krikštytojui parodžius jiems Jėzų, jie nusekė paskui Jį, nė gerai nežinodami kodėl. Kai Jėzus atsigręžė ir paklausė: „Ko ieškote?“, mokiniai sumišo, tad pabandė keisti pokalbio temą: „Rabi (tai reiškia: „Mokytojau“), kur gyveni?“ (Jn 1, 38). Jie veikiausiai nė nežinojo, ko ieško. Tačiau jie surado, priėmę Jėzaus kvietimą: „Ateikite ir pamatysite“ (Jn 1, 39).

Tad ko ieškai tu? Šį klausimą Jėzus užduoda mums visiems. Tai tas klausimas, į kurį Jis mums gali padėti atsakyti kuo geriausiai. Jėzus, parodydamas mums, kas Jis yra, pamažėl atidengia ir mūsų pačių slapčiausius troškimus ir viltis. Taip yra, nes mes priklausome Jam. Mes esame sukurti pagal Jo paveikslą ir panašumą. Tad ir visus tikruosius atsakymus atrandame Jame ir Jo širdies troškimuose.

Šiandien melsdamiesi priimkime Jėzaus kvietimą ateiti ir pamatyti:

Ateikite ir pamatysite, kad aš jumis gėriuosi. Ateikite ir pamatysite, kad esate mano mylimi ir branginami. Ateikite ir pamatysite savo tikrąją nelygstamą vertę Dievo akimis.

Ateikite ir pamatysite, kad aš atpirkau jus iš nuodėmės. Priimkite mano gailestingumą, ištisai srūvantį tarsi sraunios upės tėkmė. Pamatysite, kad aš duodu jums pačią savo gyvybę. Nieko sau nepasilaikau, kad tik jūs galėtumėte vaikščioti laisvėje. Ateikite ir pamatysite, kad jūs galite būti išlaisvinti.

Ateikite ir pamatysite, ką aš sumaniau jūsų gyvenimui, kokius kelius jums nutiesiau, kokios mano viltys. Taip noriu jums parodyti, kaip jus branginu ir kokią viltingą ateitį jums numačiau. Jums tereikia mokytis iš manęs.

Tad ko išties ieškote? Jėzaus! Tada nutildykite savo mintis ir leiskitės pripildomi Jo meilės. Jis nori mums atskleisti, kas yra Jis ir kas iš tiesų esame mes. Ateikime ir rasime atsakymą į pačius didžiausius savo širdies troškimus.

Viešpatie, trokštu išvysti Tave. Padėk man šiandien klausyti Tavo balso.

„ŽODIS tarp mūsų“, 2013 sausis–vasaris