Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Norite prisidėti prie pokyčių? Nepamirškite -> Paremti
Atsinaujiname. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Bet galite paremti.

2023 01 04

Žodis tarp mūsų

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Jn 1, 35–42 „Radome Mesiją!“

Cathopic.com nuotrauka

Tenai vėl stovėjo Jonas ir du jo mokiniai. Išvydęs ateinantį Jėzų, jis tarė: „Štai Dievo Avinėlis!“ Išgirdę tuos žodžius, abu mokiniai nuėjo paskui Jėzų.

O jis atsigręžė ir, pamatęs juos sekančius, paklausė: „Ko ieškote?“

Jie atsakė: „Rabi (tai reiškia: „Mokytojau“), kur gyveni?“

Jis tarė: „Ateikite ir pamatysite“. Tada jiedu nuėjo, pamatė, kur jis gyvena, ir tą dieną praleido pas jį. Tai buvo apie dešimtą valandą.

Vienas iš tų dviejų, kurie girdėjo Jono žodžius ir nuėjo su Jėzumi, buvo Simono Petro brolis Andriejus. Jis pirmiausia susiieškojo savo brolį Simoną ir jam pranešė: „Radome Mesiją!“ (išvertus tai reiškia: „Dievo Pateptąjį – Kristų“). Ir nusivedė jį pas Jėzų. Jėzus pažvelgė į jį ir tarė: „Tu esi Simonas, Jono sūnus, o vadinsies Kefas“ (tai reiškia: „Petras – Uola“).

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Norite nepraleisti svarbiausių naujienų? Prenumeruokite naujienlaiškį:

Evangelijos komentaras

Štai (Jn 1, 36).

Tiesiog žodis, pasiūlymas, paraginimas, švelnus paakinimas. Taip Jonas Krikštytojas elgėsi su Andriejumi ir jo draugu. Šiems to tereikėjo, kad išskubėtų ieškoti Jėzaus. Jonas neaptarinėjo Jėzaus mokymo. Netyrė Jėzaus mesijinių pranašysčių. Jis tiesiog tarė: „Štai! Tai Jis. Eikite ir patirsite.“ Ir Jėzus Andriejui atsakė panašiai – keliais žodžiais. Tiesiog pakvietė jį: „Ateikite ir pamatysite“ (Jn 1, 39). Taigi dar vienas kvietimas pažvelgti, pamatyti, pažiūrėti, stebėti.

Veiksmas rutuliojasi palengva. Andriejus ir jo draugas susipažįsta su Jėzumi labai paprastai. Jų susitikimo metu negriaudi perkūnas ir neblyksteli žaibas. Galų gale jų susitikimas neišsitęsia iki begalinių teologinių diskusijų. Vienas žmogus tiesiog pasiūlo kitam žmogui pažiūrėti. Ir to buvo gana.

Taip mums atskleidžiama paprastos, bet didingos evangelizacijos forma. Jos esmė – tiesiog parodyti Jėzų. Tam nereikia išmintingų žodžių ar įtikinamų argumentų. Kartais jie netgi trukdo, nes žmonėms reikia patiems pamatyti Jėzų. Mūsų žodžiai, kad ir kokie taiklūs bei tinkami, labiausiai paveikia kitus žmones, kai padeda jiems patiems surasti Jėzų.

Pažiūrėkime, kas nutiko Andriejui! Praleidęs dieną su Jėzumi, jis įsitikino radęs Mesiją. Tada jis suevangelizavo savo brolį Petrą. Kaip? Paprasčiausiai pasakė: „Radome Mesiją! Ateik Jo pamatyti!“

Tad kaip galime žmonėms parodyti Jėzų? Tikriausiai neparodysime Jo einančio paupiu. Bet mes Jį matėme, kai pajutome, kad mūsų širdys suvirpa, paliestos Jo meilės ir gailestingumo. Meilė ir gailestingumas – visada tinkama vieta pradėti.

Tikriausiai turėsi progą šį savaitgalį kuriam nors žmogui parodyti Jėzų. Gal tavo draugui kaip tik tenka klampoti žemyn traukiančiu gyvenimo keliu, o tu gali jį padrąsinti, papasakodamas, kaip Jėzus veikia tavo gyvenime. O gal tau pačiam teko patirti darganotą gyvenimo laikotarpį, ir gali pasidalyti, kaip Jėzus tau padėjo jį įveikti, nors galbūt Jį išvydai tik perklampojęs sunkiausią kelio atkarpą. Stenkis likti atviras daugybei kasdienių progų. Žinok, atlapodamas savo gyvenimo langą, parodydamas, ką tau reiškia Jėzus, padedi kitiems žmonėms Jį pamatyti. Pakvieti juos ateiti ir pamatyti dar daugiau.

Jėzau, padėk man būti gyvuoju ženklu, rodančiu į Tave!

„ŽODIS tarp mūsų“ (2019 m. sausis–vasaris)

Atsinaujiname

Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų.

Norite prisidėti prie pokyčių?

Paremkite