Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

2021 01 05

Aldona Elena Šeduikienė

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Jn 1, 43–51 „Tu Dievo Sūnus, tu Izraelio karalius!“

Aldona Elena Šeduikienė. Asmeninio archyvo nuotrauka/Bernardinai.lt

Išvykdamas į Galilėją, Jėzus sutiko Pilypą ir jam tarė: „Sek paskui mane!“ Pilypas buvo kilęs iš Betsaidos – Andriejaus ir Petro gimtojo miesto.
Pilypas sutiko Natanaelį ir sako jam: „Radome tą, apie kurį rašė Mozė Įstatyme ir pranašai. Tai Jėzus iš Nazareto, Juozapo sūnus“.
Natanaelis atšovė: „Ar iš Nazareto gali būti kas gero?!“
Pilypas atsakė: „Eik ir pasižiūrėk!“
Pamatęs ateinantį Natanaelį, Jėzus pasakė apie jį: „Štai tikras izraelitas, kuriame nėra klastos“.
O Natanaelis jam sako: „Iš kur mane pažįsti?“
Jėzus atsakė: „Prieš pakviečiant tave Pilypui, kai sėdėjai po figmedžiu, aš mačiau tave“.
Natanaelis sušuko: „Rabi, tu Dievo Sūnus, tu Izraelio karalius!“
Jėzus atsakė: „Tu tiki, kadangi pasakiau tave matęs po figmedžiu. Tu pamatysi didesnių dalykų“.
Ir pridūrė: „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jūs matysite atsivėrusį dangų ir Dievo angelus, kylančius ir nusileidžiančius ant Žmogaus Sūnaus“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorė – Aldona Šeduikienė, OFS

Pirmuosius mokinius Jėzus pakviečia asmeniškai, kreipiasi vardu, pranašauja, suteikia naują vardą. Tada pakviestieji perduoda žinią savo bičiuliams, kurie irgi asmeniškai nori įsitikinti, ar tikrai rado tą, apie kurį rašė pranašai. Vyksta kerygma (graikų k. žodis, reiškiantis skelbimą), kuri nėra tik aptakus pasakojimas, bet asmeninės patirties, jau pagrįstos įsitikinimu, perteikimas.

Jėzus suburia pirmąją bendruomenę, kurioje vieni kitus pažįsta, o pats po truputį atsiskleidžia kaip siųstasis Mesijas, žadėdamas, kad jie pamatysią dar didesnių stebuklų. Jie nuolat drauge, nuolat kelyje, nuolat Jėzaus mokomi, nors dar ne viską supranta.

Manau, tai geriausias tikros bendruomenės modelis. Ar atrandame jį šių laikų bažnyčiose? Kai kuriose – taip, bet jų mažuma. Tai dažniausiai nedidelių bažnyčių bendruomenės, kurias apie save suburia stiprios charizmos kunigai. Šalia sakralios bažnyčios erdvės būtinai yra parapijos salė, kur po apeigų susirenkama  pabendrauti prie arbatos ar žirnių košės dubenėlio. Čia bendruomenės nariai ir jų kunigas artimiau susipažįsta, tvirtėja tarpusavio saitai, natūraliai atpažįstami tie, kuriems reikalinga pagalba, gimsta nauji sumanymai parapijos veikloje.

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Ar daug Lietuvoje tokių bendruomenių ? Kiekvienas paklaustas išvardintume keletą. Ne paslaptis, jog lemiamas vaidmuo jose tenka kunigo asmenybei, jo kerygmos stiprumui ir savitumui, jo žmogiškajai brandai pagal Jėzaus dvasią. O liturgija iš apeigų pavirsta visuotinės bendrystės džiaugsmingu Sakramentu.

Apie tokias bendruomenes pasakojama, norisi jose pabūti, patirti tą bendrystės džiaugsmą, kur kiekvienas yra svarbus ir pažįstamas asmeniškai. Kunigai jose visada suranda laiko bendrauti, įsiklausyti, nesiskundžia administravimo sunkumais. Jose natūraliai realizuojasi Jėzaus įsakymas vienam kitą mylėti. Tiek žmogų, tiek ir Dievą galime pamilti tik iš arčiau pažinę. Pažinti Jėzų Kristų – koks tai nuostabus gyvenimo nuotykis!

Paklausykime, kaip saldžiai čiulba apie didžiąją Viešpaties meilę krikščionybės mistikai, tiek moterys, tiek vyrai. Tai tikrai ne sentimentai, o galinga didžios Meilės liepsna, stebuklingi mainai tarp žmogaus ir Dievo. Ši patirtis perkeičia mus į dvasinį žmogų, kurio žvilgsnis į realybę prasiplečia ir gilėja, o jis pats nuolat prisipildo nenusakomo džiaugsmo apstybės. 

„Jėzau, kur gyveni?“ – taip gali klausti netikintysis. Šių dar negausių bendruomenių dėka galime atsakyti: „Ateik ir pamatysi!“

Kas yra „bernardinai“?

Arba kodėl „Bernardinai.lt“ yra nemokama žiniasklaida ir kodėl kviečiame tapti partneriais paremiant.