Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

2022 09 28

Jėzaus Danguolė Marija OCD

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Jn 1, 47–51 „Jūs matysite Dievo angelus kylančius ir nusileidžiančius ant Žmogaus Sūnaus“

Jėzaus Danguolė Marija OCD. Autorės asmeninio archyvo/Bernardinai.lt nuotrauka

Pamatęs ateinantį Natanaelį, Jėzus pasakė apie jį: „Štai tikras izraelitas, kuriame nėra klastos“.
O Natanaelis jam sako: „Iš kur mane pažįsti?“

Jėzus atsakė: „Prieš pakviečiant tave Pilypui, kai sėdėjai po figmedžiu, aš mačiau tave“.
Natanaelis sušuko: „Rabi, tu Dievo Sūnus, tu Izraelio karalius!“

Jėzus atsakė: „Tu tiki, kadangi pasakiau tave matęs po figmedžiu? Tu pamatysi didesnių dalykų“.
Ir pridūrė: „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jūs matysite atsivėrusį dangų ir Dievo angelus kylančius ir nusileidžiančius ant Žmogaus Sūnaus“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Evangelijos skaitinį komentuoja Jėzaus Danguolė Marija OCD

Jėzaus žvilgsnis. Jėzus pastebi. Dievas mato ne taip kaip žmogus: žmogus mato, kas akimis matoma, o Dievas žvelgia į širdį. Šv. Kryžiaus Jonas mini, kad Jėzaus žvilgsnis yra Meilė ir malonių teikimas. Natanaelis buvo pažintas Jėzaus, ištiktas šio pažinimo, išpažįsta Jėzų esant Dievo Sūnų, Izraelio karalių.

O Jėzus nori, kad jis žvelgtų dar giliau, nepasiliktų tik prie tokio pažinimo – kad jis, kaip ir Jėzus, žvelgtų į viską širdies žvilgsniu, perkeistu Dievo meilės, ir nuolankiai keliautų su savo Dievu.

Kurkime kartu!

Kodėl bernardinams yra svarbus skaitytojų ir rėmėjų indėlis?