2020 09 29

Kun. Ramūnas Mizgiris, OFM

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Jn 1, 47–51 „Jūs matysite Dievo angelus kylančius ir nusileidžiančius ant Žmogaus Sūnaus“

Ramūnas Mizgiris OFM. Evgenios Levin nuotrauka

Pamatęs ateinantį Natanaelį, Jėzus pasakė apie jį: „Štai tikras izraelitas, kuriame nėra klastos“.
O Natanaelis jam sako: „Iš kur mane pažįsti?“
Jėzus atsakė: „Prieš pakviečiant tave Pilypui, kai sėdėjai po figmedžiu, aš mačiau tave“.
Natanaelis sušuko: „Rabi, tu Dievo Sūnus, tu Izraelio karalius!“
Jėzus atsakė: „Tu tiki, kadangi pasakiau tave matęs po figmedžiu? Tu pamatysi didesnių dalykų“.
Ir pridūrė: „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jūs matysite atsivėrusį dangų ir Dievo angelus kylančius ir nusileidžiančius ant Žmogaus Sūnaus“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorius – kun. Ramūnas Mizgiris OFM

Šiandien, išplitus religiniam potyriui, vėl yra atrandami angelai, kaip kažkas tikrai realaus, nors tiesiogiai ir neapčiuopiami mūsų pojūčiams. Apreiškimas, kurį Biblija turi apie angelus, yra apšviečiamas palaipsniui, dėka Jėzaus, įsikūnijusio Žodžio, apreiškimo.

Dėmesingai skaitykime Bibliją, kad šiuose kūriniuose atrastume ne skirtingų dievybių išraišką, kaip norėtų religinis sinkretizmas, tampantis vis aktualesnis, bet atrastume, kad angelai yra sukurtosios būtybės Dievo tarnystei dėl mūsų išganymo.

Jėzus gana aiškiai sujungia angelus su savo apreiškimu ir slėpiniu. Neįmanoma suvokti angelus anapus mūsų tikėjimo į Jėzų Kristų. Natanaeliui, Jėzus apsireiškia kaip Žmogaus Sūnus, atskleisdamas tuo pačiu metu savo dievišką ir žmogišką prigimtį.

Jėzaus atvertas dangus Įsikūnijimo slėpinyje reiškia mūsų atrastą su Dievu draugystę, kuri galutinai įsipildo Velykų slėpinyje. Atsivėręs dangus nurodo šią meilės bendrystę, kurią Dievas nori įsteigti su mumis.

Būtent angelai, Jėzaus apreiškime, yra pirmieji praeinantys šią ribą, kuri iki Jėzaus žmonėms buvo neperžengiama. Jėzus, paskelbdamas save Žmogaus Sūnumi, patikslina savo išganymo misiją. Čia pasirodo angelų buvimas kaip dangiškasis šlovės ir dėkojimo vainikas, padovanotas žmogui.

Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.