Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

2021 04 25

Ses. Teresė CSJ

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Jn 10, 11–18 „Geras ganytojas už avis guldo gyvybę“

Nuotraukoje sėdi (iš kairės į dešinę) joanitės sesuo Teresė, sesuo Laura Rachelė. Stovi (iš kairės į dešinę) sesuo Ieva Marija ir sesuo Daiva Marija. Šv. Jono seserų kongregacijos archyvo nuotrauka

Jėzus kalbėjo:

„Aš – gerasis ganytojas. Geras ganytojas už avis guldo gyvybę. Samdinys, ne ganytojas, kuriam avys ne savos, pamatęs sėlinantį vilką, palieka avis ir pabėga, o vilkas puola jas ir išvaiko. Samdinys pabėga, nes jis samdinys, jam avys nerūpi.

Aš – gerasis ganytojas: aš pažįstu savąsias, ir manosios pažįsta mane, kaip mane pažįsta Tėvas ir aš pažįstu Tėvą. Už avis aš guldau savo gyvybę. Ir kitų avių dar turiu, kurios ne iš šios avidės; ir jas man reikia atvesti; jos klausys mano balso, ir bus viena kaimenė, vienas ganytojas.

Tėvas myli mane, nes aš guldau savo gyvybę, kad ir vėl ją pasiimčiau. Niekas neatima jos iš manęs, bet aš pats ją laisvai atiduodu. Aš turiu galią ją atiduoti ir turiu galią vėl ją atsiimti; tokį priesaką aš esu gavęs iš savojo Tėvo“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorė – ses. Teresė SCJ

Ketvirtąjį Velykų sekmadienį Bažnyčia švenčia maldos už pašaukimus dieną. Kristus, Gerasis Ganytojas, kviečia kiekvieną mūsų tarnauti Bažnyčios vynuogyne. Iš vienos pusės, pašaukimas – tai Dievo dovana, tačiau, iš kitos pusės, pašaukimas – tai ir mano atsakas į Dievo kvietimą. Gerojo Ganytojo palyginimas padeda suprasti, kad pašaukimas kyla iš Dievo, Gerojo Ganytojo, norinčio vesti mane į geras, vešlias ganyklas.

Kristus save vadina Geruoju Ganytoju. Samdinys skiriasi nuo Gerojo Ganytojo tuo, kad, prisiartinus pavojui, samdinys palieka avis ir pabėga. Gerasis Ganytojas net ir pavojaus minutę avių nepalieka, jis guldo savo gyvybę už jas. Ezechielio knygoje Viešpats bara blogus ganytojus (Ez 34), kurie labiau rūpinasi savimi nei avių gerove. Samdinys yra blogas ganytojas. Samdinio ir avių ryšys yra išorinis, samdiniui rūpi alga, o ne pačios avys. Jėzaus ir avių ryšys yra asmeniškas, jis pažįsta kiekvieną avį, jam svarbūs kiekvienos avies rūpesčiai, vargai, džiaugsmai. Avys pažįsta Gerąjį Ganytoją iš jo balso. Gerasis Ganytojas šaukia avis meilės kupinu balsu, jis kalba joms tiesos žodžius, padeda kiekvienai aviai suprasti savo gyvenimo prasmę. Avys seka paskui Gerąjį Ganytoją, nes žino, kad Ganytojas ieško jų asmeninio gėrio. Kai kas nors mūsų gyvenime mums padaro gera, rūpinasi mumis dėl mūsų pačių, toks gerumas sušildo širdį ir pasilieka ilgai atmintyje.

Jėzaus gerumas, jo meilė kiekvienam iš mūsų yra konkreti. Jis guldo už kiekvieną iš mūsų savo gyvybę, kad išlaisvintų iš nuodėmės vergovės ir mūsų sielas atgaivintų savo malone.

Prašykime malonės, kad mūsų širdys išmoktų atpažinti Gerojo Ganytojo balsą, šaukiantį sekti paskui Jį į geras, vešlias ganyklas. Melskime Gerąjį Ganytoją pašaukimo malonių visiems norintiesiems tarnauti Kristaus vynuogyne.

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien