Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

2021 04 27

Ses. Daiva Marija CSJ

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Jn 10, 22–30 „Aš ir Tėvas esame viena“

Nuotraukoje sėdi (iš kairės į dešinę) joanitės sesuo Teresė, sesuo Laura Rachelė. Stovi (iš kairės į dešinę) sesuo Ieva Marija ir sesuo Daiva Marija. Šv. Jono seserų kongregacijos archyvo nuotrauka

Jeruzalėje buvo Šventyklos pašventinimo iškilmės. Buvo žiema. Jėzus vaikščiojo šventykloje, Saliamono stoginėje. Ten jį apspito žydai ir ėmė klausinėti: „Kaip ilgai mus laikysi abejonėse? Jeigu esi Mesijas, pasakyk mums atvirai!”
Jėzus jiems atsakė: „Aš jums pasakiau, tik jūs netikite. Mano darbai, kuriuos aš darau savo Tėvo vardu, liudija apie mane. Bet jūs netikite, nes jūs – ne manosios avys.
Manosios avys klauso mano balso; aš jas pažįstu, ir jos seka paskui mane. Aš joms duodu amžinąjį gyvenimą: jos nežus per amžius, ir niekas jų nepagrobs iš mano rankos.
Tėvas, kuris man jas davė, yra aukščiau už viską, ir niekas jų neišplėš iš Tėvo rankos. Aš ir Tėvas esame viena”.
Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorė – ses. Daiva Marija CSJ

Tas, kuris yra daugiau nei šventykla ir daugiau nei Saliamonas, vaikštinėja po šventyklą. Jo dievystė yra taip pridengta žmogyste, kad žydai neatpažįsta, jog Jėzus yra Mesijas. Evangelijoje skaitome, kad tuo metu buvo žiema. Net šiltuose kraštuose žiema yra šaltas metas, kai medžiai neduoda jokių vaisių. Žydai, kurie kamantinėja Jėzų apie Jo darbus ir netiki nei Jo žodžiais, nei Jo darbais, panašūs į tuos medžius, kurie neduoda vaisių.

Jėzus atsako, kad patys darbai liudija apie Jį ir kad tie darbai daromi Tėvo vardu. Šiandien verta būtų savęs paklausti: o ką liudija mano darbai? Dėl ko juos darau? Dėl šeimos, bendruomenės ar dėl pinigų, garbės ir t. t.

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Toliau Jėzus kalba apie tuos, kurie Jo klausosi ir seka paskui Jį, nes jie yra Jo avys. Tas palyginimas apie avis nėra nei labai kilnus, nei pernelyg romantiškas, kam čia norisi būti bandoje ir nuleidus galvą sekti kitus… Bet čia yra kitaip, Jėzus pažįsta savo aveles, Jis kiekvieną iš mūsų pažįsta asmeniškai, mes nesame beformė avių banda. Esame Dievo tauta, karališkoji kunigystė, išrinktoji liaudis, kuriai duodamas amžinasis gyvenimas ir pažadas: „Jos nežus per amžius“ ir „Niekas jų neišplėš iš Tėvo rankos“.

Didžiausią džiaugsmą ir viltį suteikia tas pažadas, kad niekas mūsų neišplėš iš Jėzaus ir Tėvo rankos.

Tos dvi ir stiprios rankos tvirtai laiko mūsų ranką, Jėzus ir Tėvas yra viena, esame jų rankoje, tad niekas negali mūsų išplėšti… jeigu tik mes patys nepaleisime tos rankos…