Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

2022 05 10

Žodis tarp mūsų

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Jn 10, 22–30 „Aš ir Tėvas esame viena“

Unsplash.com nuotrauka

Jeruzalėje buvo Šventyklos pašventinimo iškilmės. Buvo žiema. Jėzus vaikščiojo šventykloje, Saliamono stoginėje. Ten jį apspito žydai ir ėmė klausinėti: „Kaip ilgai mus laikysi abejonėse? Jeigu esi Mesijas, pasakyk mums atvirai!”

Jėzus jiems atsakė: „Aš jums pasakiau, tik jūs netikite. Mano darbai, kuriuos aš darau savo Tėvo vardu, liudija apie mane. Bet jūs netikite, nes jūs – ne manosios avys.

Manosios avys klauso mano balso; aš jas pažįstu, ir jos seka paskui mane. Aš joms duodu amžinąjį gyvenimą: jos nežus per amžius, ir niekas jų nepagrobs iš mano rankos.

Tėvas, kuris man jas davė, yra aukščiau už viską, ir niekas jų neišplėš iš Tėvo rankos. Aš ir Tėvas esame viena”.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Evangelijos skaitinio komentaras – „ŽODIS tarp mūsų“

Manosios avys klauso mano balso. (Jn 10, 27)

Jėzus, kaip pamaldus žydas, vėl Jeruzalėje; Jis dalyvauja Šventyklos pašventinimo iškilmėje – Chanukos šventėje. 165 m. pr. Kristų Judas Makabėjus atšventino Šventyklą ir rado indą su alyva, kurios galėjo užtekti vienai dienai, bet įvyko stebuklas, ir žibintas degė visas aštuonias dienas.

Chanukos šventė – tinkamas pagrindinės Jono evangelijos temos (tamsa ir šviesa) įvaizdis. Jėzus, pasaulio Šviesa, stovi Šventykloje ir skelbia esąs Mesijas (plg. Jn 10, 24–25), ragina žmones tą suprasti iš Jo darbų. Bet šie žydai vis dar abejoja, jie akli ir neatviri Jėzaus šviesai. Jie vis dar tamsoje, kaip dabartinis pasaulis, negebąs perskaityti laiko ženklų.

Kas gali prasiveržti pro tamsą? Balsas. Jėzaus balsas. Bet ir jį išgirsta tik „Jo avys“; išgirdusios ir atpažinusios klauso ir seka paskui. Kitos, ne iš Jo avidės, vis tiek abejoja, neklauso ir bėga paskui kitus ganovus… Laimė, kad kai kurios atsikvošėja ir po kurio laiko sugrįžta, pripažįsta Jėzų savuoju Ganytoju. Tada jos praregi, pamato Jo ženklų galią, suvokia, kas Jis yra. Ir viskas pradeda keistis.

„Sek paskui mane“, – išgirdę šiuos žodžius Petras ir Andriejus, Jonas ir Jokūbas, paskui ir kiti apaštalai viską paliko ir nuėjo su Jėzumi. Mokėsi žvejoti žmones, nebe žuvis. Paskui, paklusę Jo balsui ir įkvėpti Dvasios, nešė Kristaus šviesą į tolimiausias tautas: skelbė Dievo žodį, gydė ligonius, išvarinėjo demonus. Buvo persekiojami, kankinami… ištvėrė, nepalūžo.

Dabar atėjo mūsų eilė. Klausytis Jėzaus balso, kurį pasaulio triukšmas stengiasi užgožti, išgirsti jį, atpažinti, atsiliepti ir glaustis prie savojo Ganytojo. Gali išgirsti Jėzų nutildęs savo širdį. Galbūt Jis tave prakalbins per Šventąjį Raštą, giesmę ar bičiulio padrąsinimą. Bet kaip žinoti, kad tai tikrai Jo balsas? Jį atpažinsi iš skaidrumo, šviesos ir ramybės. Viduje nebeliks baimės ir su džiaugsmu bėgsi ten, iš kur sklis šis balsas. Tavo širdis prisipildys gerumo ir noriai dalysiesi juo su kitais. Jis išves tave iš tamsos į šviesą.

Viešpatie, padėk man šiandien išgirsti Tavo balsą!

„ŽODIS tarp mūsų“  2022 m. gegužė–birželis

Svarbu!

Įsivaizduokite, vieną dieną Jus pasiekia tokia žinia –
dėl finansinių sunkumų „Bernardinai.lt“ stabdo savo veiklą.

Darome viską, kad taip neatsitiktų, bet mums reikia Jūsų pagalbos.
Paremkite dabar, kad galėtumėte skaityti „Bernardinai.lt“ ir rytoj.