2022 04 08

Antanas Saulaitis SJ

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

1 min.

Jn 10, 31–42 „Jie mėgino jį suimti, bet jis išsprūdo jiems iš rankų“

Antanas Saulaitis. Evgenios Levin nuotrauka

Žydai stvėrėsi akmenų, norėdami Jėzų užmušti. O Jėzus paklausė juos: „Tėvo valia esu jums padaręs daug gerų darbų. Už kurį gi darbą jūs užmušite mane?“

Žydai jam atsakė: „Ne už gerą darbą užmušime, bet už piktžodžiavimą, kad tu, būdamas žmogus, dediesi Dievu“.

Jėzus atsakė: „Argi jūsų Įstatyme nėra parašyta: ‘Aš tariau: jūs esat dievai!’? Taigi Įstatymas vadina dievais tuos, kuriems skirtas Dievo žodis, ir Raštas negali būti panaikintas. Kaip tad jūs galite sakyti tam, kurį Tėvas pašventino ir siuntė pasaulin: ‘Tu piktžodžiauji’, kai jis pareiškė: ‘Aš – Dievo sūnus!’? Jei aš nedarau savo Tėvo darbų, – netikėkite manimi! O jeigu darau ir manimi netikite, – tikėkite darbais, kad pažintumėte ir suprastumėte, jog Tėvas manyje ir aš jame“.

Jie dar kartą mėgino jį suimti, bet jis išsprūdo jiems iš rankų. Jėzus vėl pasitraukė anapus Jordano, kur pradžioje Jonas buvo krikštijęs, ir apsistojo tenai.

Daugelis ėjo pas jį ir kalbėjo: „Jonas, tiesa, nepadarė nė vieno stebuklo, bet ką jis pasakė apie šitą žmogų, buvo teisybė“. Ir daugelis įtikėjo jį tame krašte.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Evangelijos skaitinį komentuoja – kun. Antanas Saulaitis SJ

Evangelijoje Jėzaus teiginiai ir kvietimas jį priimti kaip Dievo siųstą Sūnų žmonijai išgelbėti pasiekia viršūnę. Nedraugiški klausytojai suprato, kad „dedasi Dievu“, ir panoro už piktžodžiavimą nužudyti. Nesugebėjo priimti Jėzaus liudijimo tiesiais žodžiais, artimo meilės darbais, gailestinga veikla, maloningu pavyzdžiu.

Viskas apreikšta, kiek įmanoma, iki galutinio liudijimo ant Kryžiaus ir Prisikėlimo rytą. Jėzus sugrįžta prie Jordano, ten, kur jo viešas mokymas prasidėjo, kai Jonas Krikštytojas matė virš Jėzaus galvos Dvasią it balandį ir girdėjo Dievo žodžius: „Tai mano mylimasis Sūnus, kuriuo gėriuosi.“ Jėzus perėjo visą ratą.

Paskutinės eilutės tokios šiltos – „daugelis įtikėjo jį tame krašte“ – tai mes, kaip ir pirmieji Evangelijos klausytojai, pripažįstantys, priimantys Dievo žodį, dalyvaujantys šventoje puotoje ir dalijamės artimo meile, kurią iš Dievo gauname.

Svarbu!

Įsivaizduokite, vieną dieną Jus pasiekia tokia žinia –
dėl finansinių sunkumų „Bernardinai.lt“ stabdo savo veiklą.

Darome viską, kad taip neatsitiktų, bet mums reikia Jūsų pagalbos.
Paremkite dabar, kad galėtumėte skaityti „Bernardinai.lt“ ir rytoj.