2020 07 29

Saulius Černius

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Jn 11, 19–27 „Aš tikiu, jog tu Mesijas, Dievo Sūnus“

Daug žydų buvo atėję pas Mariją ir Mortą paguosti jų dėl brolio mirties. Morta, išgirdusi, kad ateinąs Jėzus, išėjo jo pasitikti. Marija liko namie. Morta tarė Jėzui: „Viešpatie, jei būtum čia buvęs, mano brolis nebūtų miręs. Bet ir dabar žinau: ko tik paprašysi Dievą, Dievas tau duos“. Jėzus jai pasakė: „Tavo brolis prisikels!“ Morta atsiliepė: „Aš žinau, jog jis prisikels paskutinę dieną, mirusiems keliantis“.
Jėzus jai tarė: „Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, – nors ir numirtų, bus gyvas. Ir kiekvienas, kuris gyvena ir tiki mane, neragaus mirties per amžius. Ar tai tiki?“
Ji atsakė: „Taip, Viešpatie! Aš tikiu, jog tu Mesijas, Dievo Sūnus, kuris turi ateiti į šį pasaulį“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Evangelijos skaitinį komentuoja Saulius Černius

„Viešpatie kur tu buvai, jei čia būtum buvęs….“ dažnai girdimas klausimas ir, galbūt, priekaištas. Daugelio Viešpaties įsivaizduojamas artumas apsiriboja tikėjimu, jog Viešpats ateis paskutinę akimirką ir atitolins, pašalins visas negandas. Apie tai yra šios dienos evangelijos santykis tarp Jėzaus ir moters, kurio supratimas gali padėti mums žengti žingsnį į šviesą iš mūsų abejonių, tamsybių ir tapti nauja gyvenimo kryptimi.

Kai Morta Jėzui it priekaištą sako: „Viešpatie, jei būtum čia buvęs, mano brolis nebūtų miręs“, Jėzus nepuola teisintis, o pradeda tikėjimo pokalbį.

Jei norime būti Jėzaus mokiniu ir džiaugtis Jo draugystės vaisiais, turime nuolat su juo kalbėtis, ginčytis, kartais net priekaištauti, bet svarbiausia būti su Juo tiek džiaugsme, tiek sielvarte. Jėzus nori mūsų namuose būti svečiu, įeiti ir apsigyventi kiekvieno širdyje. Ir visiškai nesvarbu ar daugiau save priskiriame Mortai ar Marijai, Jėzus mumyse apsigyvena per Šventosios Dvasios dovanas.
Tiek Mortai, tiek ir man, šiandien per Evangeliją atsiveria visiškai naujas prisikėlimo suvokimas. Esminis dalykas yra tikėjimas. Jėzus klausia: „Ar tai tiki?“ Mortos atsakymas: „Taip, Viešpatie“ parodo jos visišką pritarimą (išpažinimą), kad Jėzus yra Mesijas.

Žinoma, amžinasis gyvenimas neapsaugo žmogaus nuo žemiškos mirties. Bet tikintieji jau žemiškame gyvenime turi ir patiria dalelę amžinojo gyvenimo. Viešpats yra gyvųjų Dievas ir Kūrėjas, Jo jėga yra pranašesnė už mirtį. Tikėdami gyvenime ir mirtyje esame su Jėzumi, prisikėlimas ir gyvenimas mums tampa viena. Krikščioniui žemiškasis gyvenimas nebėra savitikslis. Mes gyvename ne tam, kad mirtume. Mes gyvename ir mirštame tam, kad Viešpaties galybės dėka galėtume kartu su Juo džiaugtis amžinuoju gyvenimu.

Bernardinai.lt archyvas