Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

2021 04 28

Ses. Ieva Marija CSJ

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Jn 12, 44–50 „Aš atėjau į pasaulį kaip šviesa“

Nuotraukoje sėdi (iš kairės į dešinę) joanitės sesuo Teresė, sesuo Laura Rachelė. Stovi (iš kairės į dešinę) sesuo Ieva Marija ir sesuo Daiva Marija. Šv. Jono seserų kongregacijos archyvo nuotrauka

Jėzus garsiai šaukė:
„Kas mane tiki, tiki ne mane, bet tą, kuris mane siuntė. Ir kas mane mato, mato tą, kuris mane siuntė.
Aš atėjau į pasaulį kaip šviesa, kad visi, kurie mane tiki, neliktų patamsyje. Kas klausys mano žodžių, bet jų nesilaikys, tai aš jo neteisiu, nes atėjau ne teisti pasaulio, bet gelbėti.
Kas mane niekina ir mano žodžių nepriima, tas jau turi savo teisėją: pats žodis, kurį aš kalbėjau, nuteis jį paskutiniąją dieną. Aš juk kalbėjau ne iš savęs, – Tėvas, kuris mane siuntė, davė man priesaką, ką aš turiu sakyti, ką skelbti. Ir aš žinau, kad jo priesakas – tai amžinasis gyvenimas. Tad ką aš kalbu, skelbiu taip, kaip Tėvas man yra sakęs“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorė – ses. Ieva Marija CSJ

Kas mane mato, mato tą, kuris mane siuntė. Aš atėjau į pasaulį kaip šviesa.

Apie žmogų kartais sakome – koks šviesus žmogus – ir dažniausiai tuo nusakome, kad jo elgesys, žodžiai, darbai pakelia sielą. Jėzus nėra vien tik šviesus. Jis ir tik Jis yra pati Šviesa! Jame ir per Jį matome, t. y. pažįstame Tėvą. Jau Prologe evangelistas kontempliavo Šviesą, Dievo Žodį, galėtume sakyti – Tėvo Širdies Paslaptį, Jo vidinę Mintį, kuri atėjo į šį pasaulį. Aš atėjau į pasaulį kaip šviesa – Jėzus yra pati tiesa iš Tėvo. Jis nekalba iš savęs. Jis mums atneša nuo Tėvo amžinąjį gyvenimą. Kas yra amžinasis gyvenimas? – tai pažinti Tėvą ir jo siųstąjį Jėzų – Mesiją (Jn 17, 3). Pažinti Dievo šviesą ir joje pasilikti …

Ta šviesa yra kažkaip susijusi ir su teismu, apie kurį Jėzus kalba toliau. Jis sako – aš neteisiu, nes ne teisti atėjau, bet gelbėti. Tačiau teismas yra – pats paskelbtas žodis atneša aiškią perskyrą. Ar priimsiu Jėzų – į pasaulį atėjusią šviesą? Ar patikėsiu Juo? Ar įsileisiu Jį į savo širdį? Ar leisiu Jam nušviesti mano tamsą? O gal mylėsiu tamsą labiau negu šviesą? Teismo nuosprendis yra toksai: atėjo šviesa į pasaulį, bet žmonės labiau mylėjo tamsą nei šviesą, nes jų darbai buvo pikti. Kiekvienas nedorėlis neapkenčia šviesos ir neina į šviesą, kad jo darbai aikštėn neišeitų. O kas vykdo tiesą, tas eina į šviesą, kad išryškėtų, jog jo darbai atlikti Dieve (Jn 3, 19–21).

Keliomis eilutėmis aukščiau evangelistas sako, kad nors Jėzus jų akivaizdoje padarė tiek daug ženklų, tačiau jie Juo netikėjo. Ir užsimena apie kietą širdį…

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Kaip yra su mano širdimi? Kas pramuš joje kietą baimių, nepasitikėjimo, nesusivokimo, abejingumo, o gal skausmų ar randų uolą? 13-ajame skyriuje, tuoj po mūsų šiandienės ištraukos, parašyta, kad, atėjus jo valandai, Jėzus, mylėdamas savuosius pasaulyje, parodė jiems savo meilę iki galo. Jėzus leidosi išduodamas, neteisingai teisiamas, kalamas prie kryžiaus ir nesinaudojo savo visagalybe. Jis leido žmonėms daryti su Juo, ką norėjo, nes troško pramušti kietą mūsų širdies uolą. Ten, kur neprasimuša žodis, gal pasieks ir tikrai atpirks meilė, parodyta iki galo.

Mąstant apie teismą, reikėtų įsiklausyti ir į tai, kad Jėzaus atneštoji šviesa negali būti net mirtimi užgesinta. Užritę kapo akmenį, Jo išdavėjai tikėjosi tos šviesos atsikratę. Bet Jėzus – Tėvo mums siųstas Žodis – yra amžinoji šviesa, kurios tamsybės negali užgožti. Ši meilės šviesa ir šiandien veikia tuose, kurie įtikėjo.

Svarbu!

Įsivaizduokite, vieną dieną Jus pasiekia tokia žinia –
dėl finansinių sunkumų „Bernardinai.lt“ stabdo savo veiklą.

Darome viską, kad taip neatsitiktų, bet mums reikia Jūsų pagalbos.
Paremkite dabar, kad galėtumėte skaityti „Bernardinai.lt“ ir rytoj.