2022 05 15

Kun. Jacek Paszenda SDB

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Jn 13, 31–33a. 34–35 „Aš jums duodu naują įsakymą“

Kun. Jacekas Paszenda SDB. Asmeninio archyvo nuotrauka

Judui pasišalinus, Jėzus prabilo:
„Dabar Žmogaus Sūnus pašlovintas, ir Dievas pašlovintas per jį. O jeigu Dievas pašlovintas per jį, tai Dievas pašlovins jį pas save, – bematant jį pašlovins.

Vaikeliai, aš jau nebeilgai būsiu su jumis. Jūs ieškosite manęs, bet sakau jums tą patį, ką esu žydams pasakęs: kur aš išeinu, jūs negalite eiti… Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte: kaip aš jus mylėjau, kad ir jūs taip mylėtumėte vienas kitą! Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Evangelijos skaitinį komentuoja – kun. Jacekas Paszenda SDB

Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte

Jėzus, žinodamas, kad Jo Dangun įžengimo momentas priartėjo, palieka kaip savo testamentą įsakymą: Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte.

Jo žodžiai labai primena atsakymą į vieno Rašto aiškintojų klausimą apie didžiausią įsakymą: „Koks yra visų pirmasis įsakymas?“ (Mk 12, 28b). Jėzus tuomet atsakė: „Mylėti savo artimą kaip save patį.“ Tai praktiškai tas pat, kas „vienas kitą mylėkite“.

Reikėtų pažymėti, kad meilės įsakymas buvo kasdienės Žydų maldos, Šema Israel, dalis. Kiekvienas ją mokėjo mintinai. Galėtų kilti klausimas: tad kokia yra Jėzaus įsakymo ar testamento naujovė? Atrodo, kad nieko naujo Jėzus nepasakė. Bet taip nėra. Meilės įsakymas mums nurodo, kokiu mastu turime mylėti: taip, kaip mes mylime save pačius, taip, kaip norėtume, kad mus mylėtų, taip turime mylėti ir kitus.

Jėzaus naujovė pranoksta viską: turime mylėti ne kaip mes, bet kaips JIS! Tai Jėzaus meilė mums tampa mūsų meilės modeliu! Tai reiškia… Neužtenka vien daryti gera kitiems. Tai per mažai, to neužtenka. Paskutinės vakarienės metu Jėzus duoda pavyzdį mazgodamas kojas: Jei tad aš – Viešpats ir Mokytojas – numazgojau jums kojas, tai ir jūs turite vieni kitiems kojas mazgoti (Jn 12, 14). Ir dar daugiau. Meilės viršūnė: Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti (Jn 15, 13).

Mylėti kaip Jėzus, tai tarnauti, tai pasiaukoti, tai atiduoti viską, ką turime, dėl savo artimo, netgi savo gyvybę. Tai labai sunku. Todėl dažnai meldžiuosi: Jėzau, išmokyk mane mylėti kitus, kaip Tu mane myli. Amen.