2022 05 13

Žodis tarp mūsų

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Jn 14, 1–6 „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas“

Unsplash.com nuotrauka

„Tegul neišsigąsta jūsų širdys! Tikite Dievą – tikėkite ir mane! Mano Tėvo namuose daug buveinių. Jeigu taip nebūtų, argi būčiau pasakęs: ‘Einu jums vietos paruošti!?’ Kai nuėjęs paruošiu, vėl sugrįšiu ir jus pas save pasiimsiu, kad jūs būtumėte ten, kur ir aš. Kur aš einu, jūs žinote kelią“.

Tomas jam sako:„Viešpatie, mes nežinome, kur tu eini, tai iš kur žinosime kelią?“

Jėzus jam sako:„Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Evangelijos skaitinio komentaras – „ŽODIS tarp mūsų“

Kas mane tiki, darys darbus, kuriuos aš darau, ir dar už juos didesnius (Jn 14, 12).

Ar skaitant šiuos Jėzaus žodžius nekyla minčių, kad šis pažadas taip ir liks neįvykdytas? Jei tai, kas tais žodžiais pasakyta, yra tiesa, tai kodėl tiek nedaug tepastebime stebuklingos Dievo meilės pasaulyje? Kodėl daugelis iš mūsų skundžiasi, kad mūsų maldos išklausomos tik kartais? O gal mes paprasčiausiai nesupratome, ką šiais žodžiais Jėzus mums žada? Gal nesuprantame, kas yra tie didieji Jėzaus darbai ir kokius darbus nuveikti Jis siūlo mums? Svarbiausia, Jis siūlo mums tai, ką gali subrandinti ypač artima mūsų bendrystė su Tėvu.

Pabandykime suprasti, kodėl turėtume daryti didžių darbų. Pirma, Jėzus nori, kad per Jį užmegztume glaudžią bendrystę su Tėvu. Jis sakė mokiniams: „Aš esu Tėve ir Tėvas yra manyje“ (Jn 14, 10). Visas Jo gyvenimas atspindėjo šią vienybę. Jis visąlaik buvo Tėve, Jo Artume, girdėjo Jo žodžius, klusniai ir su meile laikėsi Jo valios.

Panašiai Tėvas yra Jėzuje. Jis iš visos širdies myli savo Sūnų, ir Jėzus tai žino. Jėzui pagarbiai paklūstant, Tėvo meilės ir galios patirtis Jame brandino vaisius ir suteikė galią atlikti didįjį meilės ir atsidavimo darbą. Gal atrodys neįtikėtina, kad tereikia tik, kad augtų mūsų patirtis ir įsitikinimas, jog esame Tėvo mylimi ir stiprinami sekti Jėzaus pėdomis.

Antra, Jėzus eina pas Tėvą (plg. Jn 14, 12). Kristus ne tik gyvena mumyse. Jis taip pat sėdi Tėvo dešinėje, todėl galime su visišku pasitikėjimu bėgti prie Dievo sosto. Jis atidarė mums dangų, ir Dievo gailestingumas bei malonė per mus gali būti išlieta kiekvienam to trokštančiam. Ar noriai sutinkame būti tokio nuostabaus užmojo dalininkais?

Jėzau, ačiū Tau, kad kvieti mus pažinti ir mylėti Tėvą, kaip Tu Jį myli, ir vaikščioti Dvasios vedamiems. Mokyk mane gyventi vieną gyvenimą su Tavimi, kad galėčiau juo dalytis su kitais.

„ŽODIS tarp mūsų“  2020 m. gegužė–birželis

Prisidėk prie išlikimo!

Jei „Bernardinai.lt“ norite skaityti ir rudenį, paremkite jau dabar.