Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

2022 05 03

Jėzaus Danguolė Marija OCD

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Jn 14, 6–14 „Jau tiek laiko esu su jumis, ir vis dar manęs nepažįsti!“

Ses. Jėzaus Danguolė Marija OCD. Asmeninio archyvo nuotrauka

Jėzus tarė Tomui:
„Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane. Jeigu pažinote mane, tai pažinsite ir mano Tėvą. Jau dabar jį pažįstate ir esate matę”.

Pilypas jam sako: „Viešpatie, parodyk Tėvą, ir bus mums gana”.

Jėzus taria: „Jau tiek laiko esu su jumis, ir tu, Pilypai, vis dar manęs nepažįsti! Kas yra matęs mane, yra matęs Tėvą! Tad kaip tu gali sakyti: ‘Parodyk mums Tėvą’?! Nejau tu netiki, kad aš esu Tėve ir Tėvas yra manyje?! Žodžius, kuriuos jums kalbu, ne iš savęs kalbu. Manyje esantis Tėvas daro savuosius darbus. Tikėkite manimi, kad aš esu Tėve ir Tėvas manyje. Tikėkite bent dėl pačių darbų!

Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kas mane tiki, darys darbus, kuriuos aš darau, ir dar už juos didesnių, nes aš keliauju pas Tėvą. Ir ko tik prašysite manęs dėl mano vardo, aš padarysiu”.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Evangelijos skaitinį komentuoja – ses. Jėzaus Danguolė Marija OCD

„Pilypas jam sako: „Viešpatie, parodyk Tėvą, ir bus mums gana“ (Jn 14, 8).

Mums, žmonėms, dažnai reikia regimų Dievo veikimo ženklų čia ir dabar. Tačiau kuo ilgiau trunka mūsų tikėjimo kelionė, tuo geriau matome, kad tai daugiau procesas – kelias.

Kas ėjo į piligriminį žygį, žino, kad jo metu taip pat galime patirti įvairiausių jausmų: euforiją, dėkingumą, žavėjimąsi Dievo Kūrinija, žmonėmis, aplinka, mažais ir dideliais Dievo stebuklais, Jo pagalba, bet kartu pasiveja nuovargis, fizinis skausmas, gali atsiverti ir vidinė žaizda, be to, pats ėjimas gali tapti rutina, gali būti ašarų ir nuovargio, susierzinimo ir pan. Pažinimo procese reikia laiko, erdvės, dialogo, kasdienės ištikimybės.

Pasak popiežius Pranciškaus, pašaukimas, panašiai kaip ir gyvenimas, bręsta tik per kasdienę ištikimybę. Šią savaitę melsdamiesi už pašaukimus į kunigystę ir pašvęstąjį gyvenimą suprantame, kad pažinti Dievą galime pažindami Jo Sūnų. Apaštalas Paulius pirmame šios dienos skaitinyje sako: „Aš aiškinu jums Evangeliją, kurią esu jums paskelbęs, kurią priėmėte, kurioje stovite ir kuria būsite išgelbėti, – jeigu jos laikotės taip, kaip esu jums paskelbęs; kitaip būtumėte veltui įtikėję“ (1 Kor 15, 1).

Kas yra „bernardinai“?

Arba, kodėl „Bernardinai.lt“ yra nemokama žiniasklaida ir kodėl kviečiame tapti partneriais paremiant.