2021 05 01

Ses. Daiva Marija CSJ

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Jn 14, 7–14 „Kas yra matęs mane, yra matęs Tėvą!“

Nuotraukoje sėdi (iš kairės į dešinę) joanitės sesuo Teresė, sesuo Laura Rachelė. Stovi (iš kairės į dešinę) sesuo Ieva Marija ir sesuo Daiva Marija. Šv. Jono seserų kongregacijos archyvo nuotrauka

Jėzus kalbėjo mokiniams:
„Jei pažinote mane, tai pažinsite ir mano Tėvą. Jau dabar jį pažįstate ir esate matę“.
Pilypas jam sako: „Viešpatie, parodyk Tėvą, ir bus mums gana“.
Jėzus taria: „Jau tiek laiko esu su jumis, ir tu, Pilypai, vis dar manęs nepažįsti! Kas yra matęs mane, yra matęs Tėvą! Tad kaip tu gali sakyti: ‘Parodyk mums Tėvą’? Nejau netiki, kad aš esu Tėve ir Tėvas yra manyje?! Žodžius, kuriuos jums kalbu, ne iš savęs kalbu. Manyje esantis Tėvas daro savuosius darbus. Tikėkite manimi, kad aš esu Tėve ir Tėvas manyje. Tikėkite bent dėl pačių darbų!
Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kas mane tiki, darys darbus, kuriuos aš darau, ir dar už juos didesnių, nes aš keliauju pas Tėvą. Ir ko tik prašysite dėl mano vardo, aš padarysiu, kad Tėvas būtų pašlovintas Sūnuje. Ko tik prašysite mane dėl mano vardo, aš padarysiu“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorė – ses. Daiva Marija SCJ

Šiandien, gegužės pirmąją, švenčiame šv. Juozapą Darbininką, prasidės „mojavos“ arba, kitaip sakant, gegužinės pamaldos.

Aš dar prisimenu „piervomaikas“, kai gegužės pirmą dieną buvo privaloma švęsti darbo šventę, visi žygiuodavo gatvėmis su lozungais „Šlovė darbui“. Dabar jau gyvename laisvoje Lietuvoje, seniai neliko tų demonstracijų, bet pats šūkis, man regis, lieka labai aktualus – visi labai daug dirbame, kartais tikrai per daug…

Šiandienos Evangelijoje skaitome mįslingus Jėzaus žodžius: „Manyje esantis Tėvas daro savuosius darbus.“ Ir dar mįslingesnis pažadas, jog tas, kuris tiki Jėzų, darys darbus, kuriuos Jėzus daro, ir net didesnius už juos. Kai žvelgiame į šv. Juozapo gyvenimą, galime geriau suprasti šias eilutes – jame tikrai buvo atliktas nuostabus Dievo darbas – Juozapas tapo Dievo Sūnaus maitintoju, Kristaus gynėju, Šventosios šeimos galva. O Mergelė Marija tikrai yra ta, kuri darė ir tebedaro Jėzaus darbus.

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Motina Teresė sako: „Dievas myli pasaulį ir siunčia jus ir mane, kad būtume Jo meile ir atjauta vargšams. Dievas ir toliau myli per tave ir mane.“

Man regis, kad tai ir yra tas Tėvo darbas mumyse, kai Jo meilė tampa regima per mus. Jėzus pažadėjo padaryti viską, ko tik prašysime dėl Jo vardo.

Prašome Tave, Jėzau, padėk mums visada ir visur šlovinti tavo vardą, šlovinti tavo Tėvą. Padėk mums kasdien tyliai ir nuolankiai su meile atlikti savo pareigas ir darbus, kad Dievo darbas taptų regimas.

Leiskime šiandien Dievui mylėti per tave ir mane.