2022 05 18

Kun. Jacek Paszenda SDB

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Jn 15, 1–8 „Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių“

Kun. Jacekas Paszenda SDB. Asmeninio archyvo nuotrauka

Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
„Aš esu tikrasis vynmedis, o mano Tėvas vynininkas. Kiekvieną mano šakelę, neduodančią vaisiaus jis išpjauna, o kiekvieną vaisingą šakelę apvalo, kad ji duotų dar daugiau vaisių. Jūs jau esate švarūs dėl žodžio, kurį jums kalbėjau. Pasilikite manyje, tai ir aš jumyse pasiliksiu. Kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati iš savęs, nepasilikdama vynmedyje, taip ir jūs bevaisiai, nepasilikdami manyje.

Aš vynmedis, o jūs šakelės. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių; nuo manęs atsiskyrę, jūs negalite nieko nuveikti. Kas nepasiliks manyje, bus išmestas laukan ir sudžius kaip šakelė. Paskui surinks šakeles, įmes į ugnį, ir jos sudegs.

Jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumyse, – jūs prašysite, ko tik norėsite, ir bus jums suteikta. Tuo bus pašlovintas mano Tėvas, kad jūs duosite gausių vaisių ir būsite mano mokiniai“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Evangelijos skaitinį komentuoja – kun. Jacekas Paszenda SDB

Galbūt mums yra neįprastas vynmedžio vaizdinys ir gal ne visi esame matę ant jo šakų augančias vynuoges. Vis dėlto Jėzaus pateiktas vaizdas suprantamas. Panašiai juk vyksta ir su kitais augalais, pavyzdžiui, vaiskrūmiais ar vaismedžiais. Nereikia daug filosofijos, kad suprastume, ką reiškia pasilikti vynmedyje ar kamiene. Iš kamieno šakelės gauna maisto, reikalingo auginti lapus, žiedus ir vesti vaisius. Nupjauta šakelė dar kurį laiką gali gyvuoti ir savo grožiu džiuginti akis. Pamerkta į vandenį pailgina savo gyvenimą, bet neilgam. Greitai lapai nuvys, o šakelė supus, jei dar bus vandenyje.

Mums Jėzus yra vynmedis, kuriame turime pasilikti. Turime iš Jo semtis jėgų gyventi ir daryti gera. Kartais, deja, susigundome nuo Jo atsiskirti. Sakome: juk tiek daug žmonių gyvena be Dievo, be sakramentų, be Šventojo Rašto, be Bažnyčios! Ir jie kažkaip gyvena, kartais net atrodo daug geriau už mus, tikinčiuosius, tai yra praktikuojančius. Tada pagalvok apie nuskintas gėles vazoje arba alyvų, ar žydinčios obels šakelę, kurios nuskintos papuošia kambarį. Nuostabu! Bet ar ilgam? Ir tie, kurie apleido Dievą, taip pat liks bevaisiai ir sunyks. Tai ne Dievo bausmė ar kerštas, o vien Jo atmetimo pasekmė.

Tegul šios dienos Evangelija suteikia man stiprybės išlikti Jėzuje ir eiti su Jėzumi per savo gyvenimą. Tegul Ji išmoko mane pasisemti jėgų iš Šventojo Rašto, iš sakramentų ir iš kasdienės maldos. Tegul Ji padeda perkeisti Dievo malonės syvus, o Dvasios dovanas paversti veiksmu ir gėriu.