2022 05 20

Kun. Jacek Paszenda SDB

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Jn 15, 12–17 „Aš jums tai įsakau: vienam kitą mylėti!“

Kun. Jacekas Paszenda SDB. Asmeninio archyvo nuotrauka

Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
„Tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jus kad myliu. Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti.

Jūs būsite mano draugai, jei darysite, ką jums įsakau. Jau nebevadinu jūsų tarnais, nes tarnas nežino, ką veikia šeimininkas. Jus aš draugais vadinu, nes jums viską paskelbiau, ką buvau iš savo Tėvo girdėjęs.

Ne jūs mane išsirinkote, bet aš jus išsirinkau ir paskyriau, kad eitumėte, duotumėte vaisių ir jūsų vaisiai išliktų, – kad ko tik prašytumėte Tėvą mano vardu, jis visa jums duotų, Aš jums tai įsakau: vienam kitą mylėti!“

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Evangelijos skaitinį komentuoja – kun. Jacekas Paszenda SDB

Aš jums tai įsakau: vienam kitą mylėti!

Neužtenka išlikti Jėzaus meilėje. Jėzaus meilė mus stiprina ir maitina. Ji yra mums pavyzdys. Pasilikdami Jo meilėje turime nešti vaisių. Todėl Jėzus žengia toliau reikalaudamas. Turime ne vien pasilikto Jo meilėje, bet ir mylėti vieni kitus. Tai Jo įsakymas, katekizme vadinamas „nauju įsakymu“.

Kodėl Jėzus mums įsakinėja? Jis tiek daug kalbėjo apie meilę! Maža to, Jis pats parodė, kaip reikia mylėti – kiek padėjo žmonėms, patarnavo savo mokiniams… Kam gi įsakinėti, užtektų paraginti… Mes nemėgstame, kai mums įsakinėjama… – galėtų kas nors pasakyti.

Ar iš tikrųjų užtektų? Neseniai į klausimą, ar reikia visus mylėti, vaikai mokykloje man atsakė, kad ne. Jie pasakė, kad reikia mylėti tuos, kurie mus myli, kad priešų nereikia mylėti… Ne tiktai vaikai taip galvoja. Jie paprasčiausia kartoja tai, ką sako ir daro jų tėvai… Tikriausiai Jėzus mums įsakė mylėti, kad niekam nekiltų abejonė, ar reikia, arba nereikia mylėti. Kad būtų aišku, kad reikia mylėti visus be išimties!

O kodėl tai „naujas“ įsakymas? Jėzus prie meilės įsakymo, kurį visi žydai puikai žinojo, prideda vieną mažą, bet labai svarbią pastabą: mylėkite, „kaip aš jus mylėjau“. Didžiausia meilė yra atiduoti savo gyvybę už draugus. Kartais kaip Jis ant kryžiaus. Tai yra sąlyga, kad būčiau Jo draugu, daryti taip, kaip Jis mums įsakė, mylėti taip, kaip Jis mums parodė. Tai bus mano vienybės su Juo vaisus. Tik mylėdamas galiu prie Jo priartėti.