2021 05 08

Vincas Kolyčius

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Jn 15, 18–21 „Jūs – ne pasaulio, bet aš jus iš pasaulio išskyriau“

Žmogus verčia Biblijos puslapį
Unsplash. com nuotrauka

Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
„Jei pasaulis jūsų nekęs, tai žinokite – jis manęs nekentė pirmiau, negu jūsų. Jei jūs būtumėte pasaulio, jis mylėtų jus, kaip
savuosius. Kadangi jūs – ne pasaulio, bet aš jus iš pasaulio išskyriau, todėl jis jūsų nekenčia.
Atsiminkite mano žodžius, kuriuos esu jums pasakęs: „Tarnas ne didesnis už šeimininką!“ Jei persekiojo mane, tai ir jus
persekios; jeigu laikėsi mano žodžio, laikysis ir jūsų. Ir visa tai jums darys dėl manęs, nes jie nepažįsta to, kuris yra mane
siuntęs“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Evangelijos skaitinį komentuoja Vincas Kolyčius (1922–2013)

Jėzus kalba apie pasaulio priešiškumą. „Jei pasaulis jūsų nekenčia, tai žinokite -jis manęs nekentė pirmiau negu jūsų“. Jis dar pabrėžia: „Aš jus iš pasaulio išskyriau, todėl jis jūsų nekenčia“. Jis tą sako ne tik savo mokiniams, bet ir kiekvienam iš mūsų, kurie esame priėmę Jėzų savo asmeniniu Viešpačiu ir Išganytoju. Tas atsiskyrimas tai ne nuo fizinio pasaulio, vietos, kur gyvename, bet nuo blogio pasaulyje, kurį matome aplink save: tai pyktis, pavydas, gobšumas, meillės trūkumas, apkalbos, kritiškumas vienas kitam. Tai reiškia atsiskiriame nuo nuodėmės apimto pasaulio, kuris viską, kas gera, vadina piktu, o  piktą-geru. Jau Senajame Testamente Dievas kalba per pranašą Izaiją: „Vargas vadinantiems piktą geru, o gerą – piktu“ (Iz 5,20).

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Niekada nėra taip, kad pasaulis mylėtų tuos, kuriuose pasireiškia Jėzaus meilė.  „Pasaulis jūsų nekęs“. Visa tamsuma ir problemos gaubiančios pasaulį yra dėl to, kad pasaulis atmetė Dievą. Jėzus sako: „Nes jie nepažįsta To, kuris yra mane siuntęs“. Jėzus perspėja savo mokinius, kad jie turės sunkumų, tačiau Jis tuose sunkumuose pažada visuomet pasilikti su jais. Prisiminkime Lietuvos kankinius, ištremtus į Sibirą, kurie buvo persekiojami dėl savo tikėjimo. Pažvelkime ir į  dabartinę Europą, kur krikščionybė yra visiškai ignoruojama. Būti kitokiu yra pavojinga ir rizikinga. Tačiau krikščionis, Jėzaus pasekėjas privalo būti kitoks, nes jo tikslas yra skirtingas nuo šio pasaulio tikslų. Nebijokime būti kitokie, negu pasaulio aplinka, nebijokime plaukti prieš srovę.

Jėzus pasakė: „Kai ateis Tiesos Dvasia, jūs liudysite mane“. Šventoji Dvasia duoda stiprybę.

Bernardinai.lt archyvas