2021 05 23

Kun. Jacek Paszenda SDB

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Jn 15, 26–27; 16, 12–15 „Tiesos Dvasia jus ves į tiesos pilnatvę“

Kun. Jacek Paszenda, SDB. Asmeninio archyvo nuotrauka

Evangelija (Jn 20, 19–23)

        Pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: „Ramybė jums!“
Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo, išvydę Viešpatį.
O Jėzus vėl tarė: „Ramybė jums! Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu“. Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė: „Imkite Šventąją Dvasią. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, – sulaikytos“.

**a r b a B metais galima imti:

Evangelija (Jn 15, 26–27; 16, 12–15)

       Jėzus bylojo savo mokiniams:

„Kai ateis Globėjas, kurį jums atsiųsiu nuo Tėvo, – Tiesos Dvasia, kuri eina iš Tėvo, – jis toliau liudys apie mane. Ir jūs liudysite, nes nuo pradžios su manimi esate buvę.

Dar daugel jums turėčiau kalbėti, bet dabar jūs negalite pakelti. Kai ateis toji Tiesos Dvasia, jus ji ves į tiesos pilnatvę. Ji nekalbės iš savęs, bet skelbs, ką bus išgirdusi, ir praneš, kas dar turi įvykti. Ji pašlovins mane, nes ims iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs. Visa, ką Tėvas turi, yra ir mano, todėl aš pasakiau, kad ji ims iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorius – kun. Jacek Paszenda SDB

Šios dienos Evangelija kviečia mus dalyvauti pirmajame prisikėlusio Jėzaus susitikime su savo mokiniais. Tai svarbus susitikimas. Mokiniai buvo sukrėsti baisios Jėzaus mirties ir pirmųjų žinių apie Jo prisikėlimą. Ir štai pasirodęs šokiruotiems apaštalams, Jėzus ištaria žodžius, tarsi pirmąją savo žinią: Ramybė jums!.. Aš jus siunčiu… imkite Šventąją Dvasią… Tai Jo žinia, lydėsianti juos per visą likusį gyvenimą. Ji yra visada aktuali, taip pat ir mums.

Pirmoji prisikėlusio Jėzaus malonė yra ramybė. Mums nereikia bijoti, nes tai Jis nugalėjo pasaulį (Jn 16, 33)! Jis nori duoti ramybės malonę ne tik savo mokiniams, bet kiekvienam žmogui. Dėl to iš karto juos siunčia į visą pasaulį, į kiekvieną tautą, pas kiekvieną žmogų. To iš mūsų visada laukė Dievas: gavai iš Jo rankų malonės? Eik dalintis savo laime ir Jo gautąja malone su kitais. Esi patyręs Jo meilės? Ar susitikai su Juo savo gyvenime? Jis pakeitė tavo gyvenimą? Eik ir pasakok apie tai kitiems ir dalinkis Jo malonėmis, nelaikyk jų vien sau. Tegu ir kiti pažins Dievo malonę!

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Misija neįprasta ir nelengva. Bet Jis mus nepalieka vienišų. Jis tuoj pat dovanoja Šventąją Dvasią. Nes Evangelijos skelbimas, mūsų liudijimas, ramybės perdavimas, sakramentai, išgydymai kyla ne vien iš mūsų. Visa tai darome Jo vardu ir Šventosios Dvasios galia. Be Jos būtume kaip kūnas be gyvybės, kaip gėlės be saulės ir vandens, kaip kompiuteris be elektros.

Jėzus nori būti ir su tavimi. Ir tau duoda Šventąją Dvasią. Ir tau sako: Ramybė tau… Aš tave siunčiu… Imk Šventąją Dvasią… Taigi tau reikia atverti savo širdį Jo dovanai ir drauge veikti. Tegu Šventosios Dvasios dovana atnaujina tavo širdį! Drąsos!