2022 05 19

Kun. Jacek Paszenda SDB

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Jn 15, 9–11 „Pasilikite mano meilėje, kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų“

Kun. Jacekas Paszenda SDB. Asmeninio archyvo nuotrauka

Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
„Kaip mane Tėvas mylėjo, taip ir aš jus myliu. Pasilikite mano meilėje! Jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje, kaip aš kad vykdau savo Tėvo įsakymus ir pasilieku jo meilėje.

Aš jums tai kalbėjau, kad jumyse būtų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų.“

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Evangelijos skaitinį komentuoja – kun. Jacekas Paszenda SDB

Pasilikite mano meilėje, kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų

Visi gerai žino, kad, jei kas nori degintis, turi pasilikti saulės spindulių pasiekiamoje vietoje, turėtų leistis jų glamonėjamas. Jei norima, kad sode pasodintus augalus laistytų lietaus, reikia juos atidengti ir leisti lietui kristi ant pasėlių.

Jėzus šiandien tęsia palyginimą apie vynmedį. Jis mums suteikia ne tik ramybę, bet ir džiaugsmą, kuriam nieko netrūksta. Dėl to Jis skatina pasilikti ne tik vynmedyje, bet ir pasilikti, būti Jo meilėje. Ką tai reiškia? Paprastai, kai kalbame apie meilę, sakome, kad reikia mylėti. Jėzus nori, kad pasiliktume Jo meilėje, nes Jis mus visada myli, Jo meilė yra beribė, begalinė. Jo paties nereikia skatinti mylėti, nes Dievas yra Meilė (1 Jn 4, 8).

Reikia leistis būti apsuptam Jėzaus meilės spindulių. Reikia Jam leisti įeiti į tamsiausias savo širdies užkampius. Prieš Jį reikia atidengti viską, nuo Jo nėra prasmės nieko slėpti. Tiktai tada nuodėmės žaizdos užgis, jei jas palies Jėzaus meilės, gailestingumo spindesys. Tai užmirštas išpažinties bruožas, nes dažnai manoma, kad, jei neturime nuodėmių (t. y. turime, bet neprisimename ar nesuvokiame), tai išpažintis nereikalinga. Tai netiesa! Reikalinga netiktai širdies apvalymui, gydymui bet ir tam, kad liktume visada Jo meilėje. Turime pasilikti Jo meilėje, kad vykdytume Jo įsakymus ir turime vykdyti Jo įsakymus, kad pasiliktume Jo meilėje.