2021 05 14

Kun. Vytautas Brilius

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Jn 15, 9–17 „Ne jūs mane išsirinkote, bet aš jus išsirinkau“

Kun. Vytautas Brilius. bernardinai.lt nuotrauka

Jėzus bylojo savo mokiniams:
„Kaip mane Tėvas mylėjo, taip ir aš jus mylėjau. Pasilikite mano meilėje! Jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje, kaip aš kad vykdau savo Tėvo įsakymus ir pasilieku jo meilėje. Aš jums tai kalbėjau, kad jumyse būtų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų.
Tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jus kad myliu. Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Jūs būsite mano draugai, jei darysite, ką aš jums sakau.
Jau nebevadinu jūsų tarnais, nes tarnas nežino, ką veikia jo šeimininkas. Jus aš draugais vadinu, nes jums viską paskelbiau, ką buvau iš savo Tėvo girdėjęs. Ne jūs mane išsirinkote, bet aš jus išsirinkau ir paskyriau, kad eitumėte, duotumėte vaisių ir jūsų vaisiai išliktų, – kad ko tik prašytumėte Tėvą mano vardu, jis visa jums duotų.
Aš jums tai įsakau: vienam kitą mylėti!“

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorius – kun. Vytautas Brilius

Dievas mus išsirinko ir paskyrė. Nuostabu, kad kiekvienas žmogus yra vienintelis, nepakartojamas visoje visatoje ir istorijoje. Tačiau kad ir kur bei koks žmogus būtų, jis jaučia savo pašaukimą žmogiškai laimei ir yra pašauktas žmogiškam, kilniam gyvenimui. Būtent tuo kilnumu žmogus savo laimę ir pasiekia, atrasdamas kitą žmogų ir Dievą savo meilei. Pats buvimas žmogumi įpareigoja kilniam gyvenimui.

To moko Viešpats Jėzus, sakydamas, kad ne mes, bet Jis mus išsirinko. Dievas kilniam gyvenimui sukūrė kiekvieną žmogų, tačiau išskirtinai apdovanojo tuos, kurie įtikėjo Jo Sūnų. Jėzaus asmenyje gauname pamokymą, palaiminimą, sakramentų malonę, Šventosios Dvasios neklaidingą vedimą ir Bažnyčios šeimą. Tikėjimas, be abejo, yra kiekvieno žmogiškasis veiksmas ir žmogiškoji atsakomybė pažinti bei paklusti tiesai, tačiau tai ir Dievo malonė, Jo dovana, teikiama Jo laisvu pasirinkimu. Jis mus išsirinko.

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Todėl dėkingi stengiamės iš Dievo dovanų pasirinkti tai, kas geriausia: krikščionišką meilę ir pagarbą Dievui, kiekvienam Jo kūriniui, o pirmiausia – Jo vaikams – mūsų broliams ir seserims. Pasirenkame mylėti, gerbti ir puoselėti visą Dievo pasaulį, kiek jo galime pasiekti. Tokia yra Dievo valia, o būdami su Jo valia vieningi, su Juo susivienijame, ir mūsų gyvenimo džiaugsmas tampa tvarus ir pilnas.