2021 05 09

Kun. Vytautas Brilius

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Jn 15, 9–17 „Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti“

Kun. Vytautas Brilius. bernardinai.lt nuotrauka

Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
„Kaip mane Tėvas mylėjo, taip ir aš jus mylėjau. Pasilikite mano meilėje! Jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje, kaip aš kad vykdau savo Tėvo įsakymus ir pasilieku jo meilėje.
Aš jums tai kalbėjau, kad jumyse būtų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų.
Tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jus mylėjau. Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti.
Jūs būsite mano draugai, jei darysite, ką jums įsakau. Jau nebevadinu jūsų tarnais, nes tarnas nežino, ką veikia jo šeimininkas. Jus aš draugais vadinu, nes jums viską paskelbiau, ką buvau iš savo Tėvo girdėjęs.
Ne jūs mane išsirinkote, bet aš jus išsirinkau ir paskyriau, kad eitumėte, duotumėte vaisių ir jūsų vaisiai išliktų, – kad ko tik prašytumėte Tėvą mano vardu, jis visa jums duotų.
Aš jums tai įsakau: vienam kitą mylėti!“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorius – kun. Vytautas Brilius

Jėzaus kalba apie meilę atskleidžia ne vien religinio gyvenimo, bet pačios žmogaus būties pamatinius slėpinius.

„Kaip mane Tėvas mylėjo, taip ir aš jus mylėjau.“ Jėzus apreiškia, kad jo meilė nėra jo užgaida ar nepriklausomas sprendimas – Jis myli iš Tėvo, tuo išreikšdamas, kad tikroji meilė yra Kūrėjo dovana ir priesakas. Meilė, kuri suvienija su Dievu ir teikia gyvenimą: „…kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų“. Dievo dovanotoje ir įsakytoje meilėje yra gyvenimo džiaugsmas, o be džiaugsmo nėra gyvenimo, todėl meilė yra ir pats gyvenimas.

Jūs būsite mano draugai“ – žmogus nėra Dievo tarnas ar vergas, kuris atidirba, kas įsakyta, o paskui gyvena savo atskirą gyvenimą. Dievas nori žmogų matyti kaip draugą, bendradarbį, savo šeimos narį ir savo valią įgyvendinti kartu su Juo. Tai natūraliai kyla iš meilės, kuri priešinasi atskiram gyvenimui, o nori kuo glaudesnio asmenų, troškimų, planų subendrinimo.

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Ne jūs mane išsirinkote, bet aš jus išsirinkau ir paskyriau…“ Žmogus taip Dievo sukurtas, kad mylėti ir būti mylimam yra jo būties pagrindas, be meilės pats gyvenimas neturi prasmės, todėl mylėti reiškia ne vien vykdyti kito įsakymą, bet kurti patį save kaip žmogų. Todėl mūsų meilė Dievui ir žmogui yra kiekvienam būtina, kurianti mus kaip žmones ir įgalinanti patirti tikrą gyvenimo džiaugsmą.