Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Jn 16, 12–15 „Tiesos Dvasia ves jus į tiesos pilnatvę“

Žmogus verčia Biblijos puslapį
Unsplash. com nuotrauka

Jėzus kalbėjo mokiniams:
„Dar daugel jums turėčiau kalbėti, bet jūs negalite pakelti. Kai ateis toji Tiesos Dvasia, jus ji ves į tiesos pilnatvę. Ji nekalbės iš savęs, bet skelbs, ką bus išgirdusi, ir praneš, kas dar turi įvykti. Ji pašlovins mane, nes ims iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs.

Visa, ką Tėvas turi, yra ir mano, todėl aš pasakiau, kad ji ims iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Evangelijos skaitinį komentuoja – Paolo Curtaz

Gyvenimas nelengvas. Pastebime tai ir vis padejuojame. Tačiau ir tiesa kartais nelengva, kai vis geriau ją pažįstame. Ji tokia nelengva, kad kartais apima stiprus noras gyventi lengviau.

Kalbu ne apie tokį lengvumą, kuris kyla iš žinojimo, kad esame mylimi, o apie lengvumą žmogaus, nenorinčio pažiūrėti tiesai į akis. Pažinti Kristų reiškia leistis į augimo ir atsivertimo kelionę, trunkančią visą gyvenimą. Į savęs, pasaulio, Dievo pažinimą, kuris supurto mūsų (mažutį) tikrumą.

Priimdami Žodį, išmokdami melstis, kurdami nedidelį bendruomeninį gyvenimą, švęsdami sakramentus, patiriame, kad mūsų tikėjimas diena iš dienos auga, o tiesa tampa vis skaidresnė. Švelnusis Jėzus teigia, kad tiesa yra sunki, kad reikalauja laisvų, įsimylėjusių širdžių. Kadangi ši našta mums per sunki, štai kodėl jis dovanoja mums Šventąją Dvasią, naštų nešėją.

Prisidėk prie išlikimo!

Jei „Bernardinai.lt“ norite skaityti ir rudenį, paremkite jau dabar.