2021 05 13

Kun. Vytautas Brilius

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Jn 16, 16–20 „Jūs liūdėsite, bet jūsų liūdesys pavirs džiaugsmu“

Kun. Vytautas Brilius. bernardinai.lt nuotrauka

Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
„Prabėgs valandėlė – ir manęs neregėsit, ir dar valandėlė – ir vėl mane pamatysit“.
Tada kai kurie mokiniai ėmė vienas kitą klausinėti: „Ką reiškia jo pasakyti žodžiai: ‘Prabėgs valandėlė – ir manęs neregėsit, dar valandėlė – ir vėl mane pamatysit?’ ir : ‘Aš einu pas Tėvą’?“ Tad jie klausinėjo: „Ką reiškia ‘valandėlė’? Mums neaišku, ką jis kalba“.
Pamatęs, kad jie norėjo jį klausti, Jėzus tarė: „Klausinėjate vieni kitus, ką reiškia žodžiai: ‘Prabėgs valandėlė – ir manęs neregėsit, dar valandėlė – ir vėl mane pamatysit?’ Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jūs verksite ir vaitosite, o pasaulis džiūgaus. Jūs liūdėsite, bet jūsų liūdesys pavirs džiaugsmu“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorius – kun. Vytautas Brilius

Šiandien Jėzus kalba apie tikinčio žmogaus gyvenimo kelią. Neretai tikintysis žvelgdamas į savo gyvenimą pamato, kad teko patirti daug neteisybės, išnaudojimo ir išdavysčių. Taip retai kas nors įvertina darbą, auką, pastangas ir gyvenimo dovanas. Ir nematyti šalia stovinčio, tave ginančio, gydančio ir guodžiančio Dievo. Pildosi Jėzaus pranašystė, kad mokiniai Jo nemato, gyvena, tarsi Jo apleisti, o pasauliui džiūgaujant – kenčia.

Tačiau atidžiai pažvelgus, tame vargo gyvenime galima rasti visur visada esantį Dievą. Kristaus sekėjas vargo ir kentėjo, nesusilaukė jokio žmonių įvertinimo, tačiau išlaikė tikėjimą, viltį. Liko ištikimas savo pareigai, išlaikė pagarbą žmogui ir, kiek galėdamas, mylėjo, dalindamas save kitiems. Tuo kukliai į savo aplinką nešė Dievo šviesą, todėl Dievas tikrai buvo su juo, o Šventoji Dvasia vedė, guodė ir stiprino. Kiekviena iškentėta kančia ir neteisybė buvo su Kristumi, kartu su Juo aukojantis po kryžiumi.

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Todėl Kristaus dvasioje iškentėtas gyvenimas iš tiesų yra pergalė ir galutinai pavirsta nesibaigiančiu džiaugsmu ir išaukštinimu. Kristus yra Dievo Sūnus, sėdi Tėvo garbėje, tačiau atėjęs iš didžio sielvarto, iškentėjęs išdavystes, kančią ir mirtį. Kiekvienoje mūsų gyvenimo kančioje ir mes sutinkame Kristų. Jis tarsi mus palikęs, tačiau visada kartu.