Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Jn 16, 23b–28 „Tėvas jus myli, nes jūs mane pamilote ir įtikėjote“

Žmogus verčia Biblijos puslapį
Unsplash. com nuotrauka

Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
„Iš tiesų. Iš tiesų sakau jums: ko tik prašysite Tėvą, duos tai jums dėl manęs. Iki šiol jūs nieko neprašėte mano vardu. Prašykite ir gausite, kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų.

Aš jums vis kalbėjau palyginimais, bet ateis valanda, kada be palyginimų imsiu kalbėti ir atvirai apie Tėvą jums skelbsiu. Tą dieną jūs prašysite mano vardu, ir aš net nesakau, kad aš prašysiu Tėvą už jus, – juk patsai Tėvas jus myli, nes jūs mane pamilote ir įtikėjote, jog aš esu iš Dievo atėjęs.

Išėjau iš Tėvo ir atėjau į pasaulį. Vėl palieku pasaulį ir grįžtu pas Tėvą“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Evangelijos skaitinį komentuoja – Paolo Curtaz

Mes prisistatome Dievui Jo Sūnaus vardu, sakome, kad buvome jo draugai, jo mokiniai, teigiame jį pažįstantys, sekantys, mylintys. Kas galėtų atlaikyti Amžinojo žvilgsnį? O Jo visagalybę?

Niekas, išskyrus tai, kad pats Jėzus mums parodo, kaip tai padaryti. Mes tapome Dievo giminaičiais ir šventųjų bendrapiliečiais, nes Mokytojas atskleidė mums savo tikrąjį veidą. Todėl, kai meldžiamės susirinkime, celebrantas kiekvieną maldą, kiekvieną prašymą, kiekvieną padėką užbaigia maldavimu: per Kristų, mūsų Viešpatį.

Per jį mes pasiekiame Dievą, jis išmokė mus pažinti Jį, jis apreiškė mums veidą Tėvo, kuris žino, ko reikia Jo vaikams, kuris leidžia lietui lyti ant teisiųjų ir neteisiųjų, kuris duoda valgyti prašančiam kiaušinio, o ne gyvatę. Dabar mes žinome, kas yra Dievas, nes Jėzus mums apie tai papasakojo.