2021 05 15

Kun. Vytautas Brilius

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Jn 16, 23b–28 „Tėvas jus myli, nes jūs mane pamilote ir įtikėjote“

Kun. Vytautas Brilius. bernardinai.lt nuotrauka

Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
„Iš tiesų. Iš tiesų sakau jums: ko tik prašysite Tėvą, duos tai jums dėl manęs. Iki šiol jūs nieko neprašėte mano vardu. Prašykite ir gausite, kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų.
Aš jums vis kalbėjau palyginimais, bet ateis valanda, kada be palyginimų imsiu kalbėti ir atvirai apie Tėvą jums skelbsiu. Tą dieną jūs prašysite mano vardu, ir aš net nesakau, kad aš prašysiu Tėvą už jus, – juk patsai Tėvas jus myli, nes jūs mane pamilote ir įtikėjote, jog aš esu iš Dievo atėjęs.
Išėjau iš Tėvo ir atėjau į pasaulį. Vėl palieku pasaulį ir grįžtu pas Tėvą“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorius – kun. Vytautas Brilius

Kai kalbamės su Dievu, prašymai dažniausia užima labai svarbią vietą, ir nuoširdžiai trokštame, kad būtume išklausyti. Jėzus skatina savo mokinius drąsiai prašyti Jo vardu, kas reiškia pateikti prašymus sakant „Jėzus to prašo“. Viešpats primena, kad Jo mokiniai dar ne viską supranta, todėl mokomi palyginimais, tačiau ateis valanda, tikriausiai toji valanda, kai Dievo Dvasia pripildys jų širdis, ir mokiniai pilnai suvoks savo išaukštinimą Dievo vaikų šeimoje, todėl tiesiai ir drąsiai prašys kiekvieno jiems reikalingo dalyko, o mylintis Tėvas jiems visa suteiks.

Jėzus visada ištikimas senovinei Išrinktosios tautos tradicijai, mokydamas dalykų, kurių tauta amžiais buvo mokoma visų pranašų lūpomis. Žmogus yra Dievo vaikas, Jo šeimos narys. Žmogus gyvenimo kelione eina į Dievą ir tik Jame randa gyvenimo pilnatvę. Dievas yra visus mylintis Tėvas, kantrus, gailestingas, teisingas, dosnus ir ištikimas.

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Norėdamas pasiekti Dievą, žmogus turi tapti panašus į Jį, vienos dvasios. Tada viskas tampa bendra, ir Dievo akivaizdoje žmogus gyvena tarsi savo namuose, suvokdamas, kad viskas, kas yra Tėvo, yra ir jo. Kad su Kūrėju Dievu jis darbuojasi pasaulyje, pagal jau bendrą su Juo valią. Tada Dievo vaikas gali visko prašyti, o Šventoji Dvasia jį įkvepia melsti pačių vertingiausių dalykų, nešančių tikrą džiaugsmą jam ir visiems Dievo namams. Bažnyčia meldžia tikintiesiems dvasinės brandos jaustis Dievo vaikais ir drąsiai prašyti visko, kas jiems neša laimę ir Dievui garbę.