2021 05 17

Kun. Ramūnas Mizgiris OFM

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Jn 16, 29–33 „Jūs būkite drąsūs: aš nugalėjau pasaulį!“

Ramūnas Mizgiris OFM. Evgenios Levin nuotrauka

Mokiniai Jėzui tarė: „Štai dabar tu aiškiai kalbi ir nebesakai jokių palyginimų. Mes dabar matome, kad tu viską žinai ir
nereikia tave klausinėti. Todėl mes ir tikime, kad tu esi išėjęs iš Dievo“.
Jėzus jiems atsakė: „Pagaliau tikite? Štai ateina valanda, – ir netgi yra atėjusi, – kai jūs išsisklaidysite kas sau ir paliksite mane vieną. Tačiau aš ne vienas, nes su manimi yra Tėvas.
Aš jums tai kalbėjau, kad manyje atrastumėte ramybę. Pasaulyje jūsų priespauda laukia, bet jūs būkite drąsūs: aš nugalėjau
pasaulį!“

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorius – kun. Ramūnas Mizgiris OFM

Mokiniai išpažįsta Jėzaus dievystę: „Tu viską žinai“ (Jn 16, 30). Tik Dievas gali viską žinoti. „Pagaliau tikite?“ (Jn 16, 31). Šiuo klausimu Jėzus nesuabejoja mokinių išpažinimu, bet greičiau jį priima ir jam pritaria, nepaisant to, kad ateis valanda, kai jį suims, o mokiniai išsilakstys, palikdami jį vieną (Mt 26, 56).

Jėzus buvo paliktas žmonių, bet ne Dievo: „Tačiau aš ne vienas, nes su manimi yra Tėvas“ (Jn 16, 32). Šis pasakymas yra tikras, nes Jėzus per visą savo kančią nebuvo paliktas vienas, išskyrus tą akimirką, kai kabėdamas ant kryžiaus tarė: „Mano Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai?!“ (Mt 27, 46).

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Tai buvo tamsiausias išbandymas, kurį Jėzus patyrė dėl mūsų visų išganymo. Įveikęs šį išbandymą, jis prisikėlė – nugalėjo mirtį ir nuodėmę bei drąsina žmoniją: niekam daugiau nebeteks būti paliktam visiškai vienam, nes su žmogumi visada yra Dievas.