Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Jn 17, 20–26 „Kad jie pasiektų tobulą vienybę“

Kun. Vladimiras Solovej. Bernardinai.lt nuotrauka

Pakėlęs akis į dangų, Jėzus bylojo:
„Šventasis Tėve, ne tik už juos aš meldžiu, bet ir už tuos, kurie per jų žodį mane įtikės: tegul visi bus viena! Kaip tu, Tėve, manyje ir aš tavyje, tegul ir jie bus viena mumyse, kad pasaulis įtikėtų, jog tu esi mane siuntęs.
Ir tą šlovę, kurią esi man suteikęs, aš perdaviau jiems, kad jie būtų viena, kaip mes esame viena: aš juose ir tu manyje, kad jie pasiektų tobulą vienybę ir pasaulis pažintų, jog esi mane siuntęs ir juos myli taip, kaip mane mylėjai.
Tėve, aš noriu, kad tavo man pavestieji būtų su manimi ten, kur ir aš; kad jie pamatytų mano šlovę, kurią esi man suteikęs, nes pamilai mane prieš pasaulio įkūrimą.
Teisingasis Tėve, pasaulis tavęs nepažino, o aš tave pažinau. Ir šitie pažino, jog tu mane atsiuntei. Aš pagarsinau tavo vardą, ir dar garsinsiu, kad meilė, kuria mane pamilai, būtų juose ir aš būčiau juose“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt


Komentaro autorius – kun. Vladimiras Solovej

Išgyvendamas valandos prieš kančią dramą, Jėzus savo maldoje nesusitelkia vien į tai, kas jo laukia, bet savo mintyse apima visus tuos, kurie kiekvienu laikmečiu tikės ir gyvens Evangelija. Paskutinės vakarienės kambarys, kuriame buvo susirinkę Dvylika, tarsi begaliniai išsiplečia, Jėzaus akivaizdoje stoja didžiulė ieškančių paguodos ir ramybės žmonių minia iš visų pasaulio kraštų ir genčių. Jėzus meldžiasi už šiuos žmones ir prašo savąjį Tėvą, kad visi pasiektų tobulą vienybę.

Jėzus puikiai suvokia, kad nesutarimo dvasia dės visas pastangas, kad juos sunaikintų. Dėl to Jėzus prašo neįmanomo dalyko: „Kaip tu, Tėve, manyje ir aš tavyje, tegul ir jie bus viena mumyse.“ Begalinė Jėzaus meilė prašo to, kas mums atrodo neįmanoma, kadangi Jis žino, kad Tėvas vienybėje su Sūnumi be galo myli žmones. Didžiulės kančios valandą Jėzus jaučia atsakomybę už daugybę vyrų ir moterų, kuriuos reikia pasiekti, už daugybę poreikių, kuriems reikia atsiliepti, už nesuskaičiuojamus darbus, kuriuos dar reikia nuveikti. Dėl to, siekdamas apsaugoti savo mokinius, Jėzus trokšta suvienyti juos savo pašaukime. Dabar Jėzus per mus tęsia Tėvo Jam patikėtą darbą.