Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Jn 18, 33b–37 „Taip yra, kaip sakai: aš esu karalius“

Portretas.
Kūdikėlio Jėzaus Marija Juozapa OCD. Evgenios Levin / Bernardinai.lt nuotrauka

Pilotas klausė Jėzų: „Ar tu esi žydų karalius?“
Jėzus atsakė: „Ar nuo savęs šito klausi, ar kiti apie mane tau pasakė?“

Pilotas tarė: „Ar aš žydas? Tavoji tauta ir aukštieji kunigai man tave įskundė. Sakyk, ką esi padaręs?“

Jėzus atsakė: „Mano karalystė ne iš šio pasaulio. Jei mano karalystė būtų iš šio pasaulio, mano tarnai juk kovotų, kad nebūčiau atiduotas žydams. Betgi mano karalystė ne iš čia“.

Tuomet Pilotas jį paklausė: „Vadinasi, tu esi karalius?“

Jėzus atsakė: „Taip yra, kaip sakai: aš esu karalius. Aš tam esu gimęs ir atėjęs į pasaulį, kad liudyčiau tiesą. Kas tik brangina tiesą, klauso mano balso“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Evangelijos komentaro autorė – Ses. Kūdikėlio Jėzaus Marija Juozapa, OCD

Šiandien – paskutinis liturginių metų sekmadienis, nuostabi Kristaus, Visatos Valdovo, iškilmė.

Pirmajame skaitinyje iš pranašo Danieliaus knygos girdime apie naktinį regėjimą, kuriame pasirodo tarsi žmogaus sūnus, ateinantis su dangaus debesimis. Ir mums sakoma: „Jam buvo duota valdžia ir garbė, ir karalystė, idant jam tarnautų visų kalbų tautos ir gentys.“ (Dan 7, 14).

Tai Jėzus yra Žmogaus Sūnus, ne kartą vadinęsis šiuo titulu, pvz., kuomet sakė: „Žmogaus Sūnus neturi kur galvos priglausti.“

Šiandienėje Evangelijos ištraukoje Jėzus stovi prieš Pilotą, kuris užduoda klausimą: „Vadinasi, tu esi karalius?“ Jėzus jam atsako: „Aš esu karalius. Aš tam esu gimęs ir atėjęs į pasaulį“, tačiau: „Mano karalystė ne iš šio pasaulio.“

Jėzus yra mūsų Karalius. Kai stabtelime, susimąstome: Jis mus sukūrė, atpirko, maitina mus Eucharistijoje, paguldė už mus savo gyvybę ant kryžiaus – ir visa tai iš meilės! Taip, Jėzus karaliauja, bet Jo karalystė yra meilės, teisingumo ir taikos karalystė.

Priimdami Jėzų Eucharistijoje šiandien prašykime, idant Jis viešpatautų mūsų gyvenime, ir melskime, kad visi žmonės galėtų gyventi meilėje, taikoje ir teisingume, ypač vargingiausieji, visuomenės pakraščių žmonės, vienišieji ir kenčiantys, lai kiekvienas jų patiria Jėzaus meilę.

Kviečiame remti Bernardinai.lt

Jei mus skaitote, žiūrite ar klausotės, galite prisidėti ir prie mūsų gyvavimo, taip tapdami misijos įgyvendinimo partneriais.

Taip, paremsiu