Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

2022 06 06

Kun. Jokūbas-Marija Goštautas OP

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Jn 19, 25–34 „Štai tavo sūnus. Štai tavo motina“

Kun. Jokūbas-Marija Goštautas OP. Asmeninio archyvo nuotrauka

Prie Jėzaus kryžiaus stovėjo jo motina, jo motinos sesuo, Marija Klopienė ir Marija Magdalietė. Pamatęs stovinčius motiną ir mylimąjį mokinį, Jėzus tarė motinai: „Moterie, štai tavo sūnus!“ Paskui tarė mokiniui: „Štai tavo motina!“ Ir nuo tos valandos mokinys pasiėmė ją pas save.

Tada, žinodamas, jog viskas įvykdyta, ir kad išsipildytų Raštas, Jėzus tarė: „Trokštu!“

Tenai stovėjo indas, pilnas perrūgusio vyno. Jie pakėlė ant yzopo vytelės kempinę, pamirkytą vyne, ir prinešė prie jo lūpų. Paragavęs to vyno, Jėzus tarė: „Atlikta!“ Ir, nuleidęs galvą, atidavė dvasią.

Kadangi buvo Prisirengimo diena ir žydai nenorėjo, kad kūnai liktų ant kryžiaus per šabą, – nes tas šabas buvo didelės šventės diena, – jie prašė Pilotą, kad nukryžiuotiesiems būtų sulaužyti blauzdikauliai ir kūnai nuimti. Tad atėjo kareiviai ir sulaužė blauzdas vienam ir antram, kurie buvo su juo nukryžiuoti. Priėję prie Jėzaus ir pamatę, kad jis jau miręs, jie nebelaužė jam blauzdų, tik vienas kareivis ietimi perdūrė jam šoną, ir tuojau ištekėjo kraujo ir vandens.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Evangelijos skaitinį komentuoja – kun. Jokūbas-Marija Goštautas OP

Popiežius Pranciškus 2018-aisiais paskelbė, kad nuo tų metų kiekvieną pirmadienį po Sekminių bus švenčiamas liturginis Švč. Mergelės Marijos Bažnyčios Motinos minėjimas.

Kryžiaus papėdėje stovi Jėzaus motina. Ir Jis ją atiduoda, dovanoja kaip motiną savo mylimajam mokiniui Jonui. Šis Jėzaus gestas yra labai svarbus, nes mes kiekvienas Jo akyse esame mylimasis mokinys, tad ir Marija kiekvienam iš mūsų tampa motina, taigi Bažnyčios Motina.

Bet lygiai taip pat mokinys yra dovanojamas motinai, nes Jėzaus valia, tai yra Dievo, ji tapusi motina Jėzaus prasidėjimo metu Marijos įsčiose, dabar ta pačia Dievo valia mes jai tampame vaikais, kuriuos ji nešiojasi širdyje ir saugoja bei globoja. Marija yra ypatinga Motina, o svarbiausia – išbandymų ir tamsos akimirkomis. Štai kodėl „Sveika Marija“ maldoje mes kartojame: „Melski už mus, nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą.“ Jėzus tarsi kiekvienam iš mūsų sako: „Aš jūsų nepalieku našlaičiais, aš jums duodu motiną.“ Tai yra mūsų pasididžiavimas – mes turime Motiną. Marija yra motina, kuri mus užtaria, kuri mus lydi netgi sudėtingiausiais mūsų gyvenimo ir Bažnyčios istorijos momentais.

Neturime pamiršti, kad Marijos buvimas Bažnyčioje, kaip ir paties Kristaus gyvenime, buvo paties Dievo sprendimas. Marija nėra kažkokia deivė kaip kad pagoniškose legendose, bet Motina, kurią Dievas išsirinko savo įrankiu ir savo valios vykdytoja. Ir Jis mus nuolat užtaria Visagalio Dievo akivaizdoje.

Švč. Mergele Marija, Bažnyčios Motina, melski už mus!