2021 06 11

Kun. Vladimiras Solovej

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Jn 19, 31–37 „Perdūrė jam šoną, ir ištekėjo kraujo ir vandens“

Bernardinai.lt

Kadangi buvo Prisirengimo diena ir žydai nenorėjo, kad kūnai liktų ant kryžiaus šeštadienį, – nes tas šeštadienis buvo didelės šventės diena, – jie prašė Pilotą, kad nukryžiuotiesiems būtų sulaužyti blauzdikauliai ir kūnai nuimti. Tad atėjo kareiviai ir sulaužė blauzdas vienam ir antram, kurie buvo su juo nukryžiuoti. Priėję prie Jėzaus ir pamatę, kad jis jau miręs, jie nebelaužė jo blauzdų, tik vienas kareivis ietimi perdūrė jam šoną, ir tuojau ištekėjo kraujo ir vandens.

Regėjusis tai paliudijo, ir jo liudijimas teisingas; jis žino sakąs tiesą, kad ir jūs tikėtumėte. Taip įvyko, kad išsipildytų Raštas: „Nė vienas jo kaulas nebus sulaužytas“. Vėl kitoje vietoje Raštas sako: „Jie žiūrės į tą, kurį perdūrė“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorius – kun. Vladimir Solovej

Ką mums gali atskleisti paveikslėlis, vaizduojantis žydrų akių, lengvai banguotų šviesių plaukų Jėzų, praveriantį ant krūtinės savo apdarą, pro kurį spinduliuoja erškėčiais vainikuota širdis? Ar tai tik dvasinę cukraligę sukeliantis aštuonioliktojo amžiaus dvasios pamaldumo paveikslėlis?

Išlaisvinta iš savo istorinio korseto Švč. Jėzaus Širdies iškilmė apreiškia mums nepaprastos svarbos tikėjimo tiesą – mūsų gyvenimo, tikėjimo, vidinės kelionės pagrindas yra Dievo meilė. Meilė yra visa ko pamatas – tai skelbia šios dienos šventė.

Mūsų tikėjimo centras nėra nei istorinė krikščioniška tradicija, nei filosofiniai Bažnyčios tėvų samprotavimai, nei politiniai popiežių susitarimai, nei kilnios etinės normos.

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Jei patyrėme Tėvo meilę ir įtikėjome Dievu, tuomet tik Jis gali mus pakviesti likti santykyje su Juo ir… kovoti. Kovoti, kadangi leisti dominuoti meilei mūsų gyvenime nėra kažkas aiškaus ir savaime suprantama. Tai yra nuolatinis atsivertimas, nuolatinis pasirinkimas, neretai labai skausmingas.

Taip kaip mūsų Mokytojo ir Viešpaties, kuris rodo mums savo meilės mastą dovanodamas gyvenimą ant kryžiaus. Leiskimės šiandien pasiekiami Jo meilės, kuri nekelia sąlygų, neužkrauna naštos, nešantažuoja. Jo meilė spinduliuoja tokia laisve, kokią tik Dievas gali pasiūlyti Jėzuje Kristuje.