2022 01 16

Kun. Vytautas Brilius

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Jn 2, 1–12 „Tokią stebuklų pradžią Jėzus padarė Galilėjos Kanoje“

biblija
Kun. Vytautas Brilius. Redakcijos archyvo nuotrauka

Galilėjos Kanoje buvo vestuvės. Jose dalyvavo Jėzaus motina. Į vestuves taip pat buvo pakviestas Jėzus ir jo mokiniai. Išsibaigus vynui, Jėzaus motina jam sako: „Jie nebeturi vyno“.

Jėzus atsakė: „O kas man ir tau, moterie? Dar neatėjo mano valanda!“

Jo motina tarė tarnams: „Darykite, ką tik jis jums lieps“.

Ten buvo šeši akmeniniai indai žydų apsiplovimams, kiekvienas dviejų trijų saikų talpos.

Jėzus jiems liepė: „Pripilkite indus vandens“. Jie pripylė sklidinus. Tuomet jis pasakė: „Dabar semkite ir neškite prievaizdui“. Tie nunešė.

Paragavęs vynu paversto vandens, ir nežinodamas, iš kur tai (nors tarnai, kurie sėmė vandenį, žinojo), prievaizdas pasišaukė jaunikį ir tarė jam: „Kiekvienas žmogus pirmiau stato geresnio vyno, o kai svečiai įgeria, tuomet prastesnio. O tu laikei gerąjį vyną iki šiolei“.

Tokią stebuklų pradžią Jėzus padarė Galilėjos Kanoje. Taip jis parodė savo šlovę, ir mokiniai įtikėjo jį.
Paskui jis su savo motina, broliais ir mokiniais nukeliavo į Kafarnaumą. Ten jie pasiliko kelias dienas.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Evangelijos skaitinį komentuoja kun. Vytautas Brilius

Kanos stebuklo aprašymas atskleidžia svarbius žmogaus gyvenimo Dievo akivaizdoje dalykus.

Jėzaus motina buvo pirmoji, kuri pastebėjo, kad vestuvėse trūksta vyno ir tuojau pranešė Sūnui. Jėzus nieko nepažadėjo, o ji nieko ir neklausė, tiesiog viską atidavė į Dievo rankas. Tai švento gyvenimo pavyzdys ir mums pamokymas.

Jėzus, nesitardamas, nieko nekaltindamas ir nesiviešindamas, tiesiog išsprendė problemą. Dievui tikrai svarbūs kasdieniai žmogaus reikalai, kadangi žmogų myli, o jo visas gyvenimas yra kasdienybė. Taigi nėra tokių reikalų, kurių negalėtume patikėti Dievui.

Stebuklas įvyko tada, kai tarnai pakluso Jėzaus nurodymui: pripildyti indus vandens ir iš jų nešti į stalą. Kartais žmogus norėtų „padėti“ Dievui, paskubinti ar patobulinti Jo veikimą, tačiau stebuklas įvyksta tada, kai Dievo valios klausoma, Jo vedimui paklūstama.

Prievaizdas, kuris net nebuvo pastebėjęs, kad vynas baigiasi ir niekaip neprisidėjo prie problemos sprendimo, rado reikalo papriekaištauti, kad kažkas buvo ne taip. Taip neretai daro žmonės, tačiau Kristaus sekėjai iš jų nesimoko.