Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

2022 11 09

Kun. Robertas Urbonavičius

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Jn 2, 13–22 „Jis kalbėjo apie savo kūno šventyklą“

Kun. Robertas Urbonavičius. Šiluvos šventovės informacinio centro nuotrauka

Artėjant žydų Velykoms, Jėzus nukeliavo į Jeruzalę. Šventykloje jis rado prekiaujančių jaučiais, avimis, balandžiais ir prisėdusių pinigų keitėjų.

Susukęs iš virvučių rimbą, jis išvijo visus iš šventyklos, išvarė avis ir jaučius, išbarstė keitėjų pinigus, išvartė jų stalus.
Karvelių pardavėjams jis pasakė: „Pasiimkite savo paukščius ir iš mano Tėvo namų nedarykite prekybos namų!“ Jo mokiniai prisiminė, kad yra parašyta: „Uolumas dėl tavo namų sugrauš mane“.

Tuomet žydai kreipėsi į Jėzų, sakydami: „Kokį ženklą mums galėtum duoti, jog turi teisę taip daryti?“

Jėzus atsakė: „Sugriaukite šitą šventyklą, o aš per tris dienas ją atstatysiu“.

Tada žydai sakė: „Keturiasdešimt šešerius metus šventyklą statė, o tu atstatysi ją per tris dienas?!“ Betgi jis kalbėjo apie savo kūno šventyklą.
Tik paskui, jam prisikėlus iš numirusių, mokiniai prisiminė jį apie tai kalbėjus. Jie įtikėjo Raštu ir Jėzaus pasakytais žodžiais.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Evangelijos skaitinį komentuoja kun. Robertas Urbonavičius

Šiandien liturginis kalendorius mus kviečia paminėti Laterano bazilikos pašventinimo metines. Atrodytų, gana keista šventė. Ką ja minime? Sakralinio pastato esančio Romoje pašventinimą?

Svarbu tai, kad Laterano bazilika laikoma Romos vyskupo katedra (Jo kaip vyskupijos vadovo bažnyčia), o kaip žinia Romos vyskupas yra – popiežius, tad ne veltui Laterano bazilika vadinama visų bažnyčių motina ir galva. Ją pastatė imperatorius Konstantinas apie 320 m., kelerius metus Bažnyčiai išgyvenant pakilimą, pasibaigus didžiajam persekiojimui.

Šventei skirtas Valandų liturgijos Aušrinės skaitinys paimtas iš šventojo vyskupo Cezarijaus Arliečio pamokslo, atskleidžia šios šventės esmę: „Mylimieji broliai, Kristaus malone, šiandien džiaugsmingai švenčiame šios šventovės sukaktį, tačiau tikrąja ir gyvąja Dievo šventove privalome būti patys. mylimieji, jeigu norime džiaugsmingai švęsti šios šventovės sukaktį, neturime blogais darbais griauti mumyse esančios gyvosios Dievo šventovės. Pasakysiu tai, ką visi gali suprasti: kokią mes trokštame matyti bažnyčią, kaskart joje apsilankę, taip turime išgražinti ir savo sielas. Tu nori, kad bazilika spindėtų? Neteršk savo sielos nuodėmių purvu. Tu nori, kad bazilika būtų šviesi? Ir Dievas to nori, kad tavo siela neskendėtų tamsoje, bet, kaip sako Viešpats, jumyse spinduliuotų gerų darbų šviesa ir būtų šlovinamas tas, kuris yra danguje.“