2021 03 07

Jėzaus Danguolė Marija, OCD

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Jn 2, 13–25 „Sugriaukite šitą šventovę, o aš per tris dienas ją atstatysiu!“

Ses. Jėzaus Danguolė Marija OCD. Autorės asmeninio archyvo nuotrauka

Artėjant žydų Velykoms, Jėzus nukeliavo į Jeruzalę. Šventykloje jis rado prekiaujančių jaučiais, avimis, balandžiais ir prisėdusių pinigų keitėjų. Susukęs iš virvučių rimbą, jis išvijo visus juos iš šventyklos, išvarė avis ir jaučius, išbarstė keitėjų pinigus, išvartė jų stalus. Karvelių pardavėjams jis pasakė: „Pasiimkite savo paukščius ir iš mano Tėvo namų nedarykite prekybos namų!“ Jo mokiniai prisiminė, kad yra parašyta: Uolumas dėl tavo namų sugrauš mane.
Tuomet žydai kreipėsi į Jėzų, sakydami: „Kokį ženklą mums galėtum duoti, jog turi teisę taip daryti?“ Jėzus atsakė: „Sugriaukite šitą šventovę, o aš per tris dienas ją atstatysiu!“ Tada žydai sakė: „Keturiasdešimt šešerius metus šventovę statė, o tu atstatysi ją per tris dienas?!“ Bet jis kalbėjo apie savo kūno šventovę. Tik paskui, jam prisikėlus iš numirusių, mokiniai prisiminė jį apie tai kalbėjus. Jie įtikėjo Raštu ir Jėzaus pasakytais žodžiais.
Per Velykų šventes, jam būnant Jeruzalėje, daugelis įtikėjo jo vardą, matydami jo daromus ženklus. Bet Jėzus, gerai visus pažindamas, jais nepasitikėjo. Jam nereikėdavo, kad kas paliudytų apie žmogų. Jis pats žinojo, kas yra žmogaus viduje.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorė – ses. Jėzaus Danguolė Marija, OCD

Skaitant šios dienos Evangeliją pirmasis iškylantis vaizdinys yra turgus. Kaip žinome, kur turgus ‒ ten dažniausiai ir daug triukšmo. Tačiau Jėzus juk žengia į šventyklą!

Dvasiniame gyvenime išorinė tyla pati savaime nėra tikslas, bet, kas patyrė jos naudą, supranta, kad ji reikalinga susitikimui, maldai. Mūsų vienuolyne viešintys žmonės dažnai dalijasi, kad čia esanti erdvė tylai yra kaip nutiestas kelias maldai. Kai išorė neblaško, tuomet gali ieškoti brangaus perlo viduje. Susitikti su Jėzumi tiek kasdienybėje, tiek gavėnios metu reikalingas ir išorėje nutiestas takas, ir viduje atverta širdis.

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Jėzus, sakydamas: „Iš mano Tėvo namų nedarykite prekybos namų“, kalba apie Tėvo namus, esančius mūsų viduje, į kuriuos Jis nori įžengti. Šv. Jėzaus Teresė „Vidinės pilies buveinėse“ rašo, kad „į savo sielą turime žvelgti kaip į pilį, kuri visa – iš deimanto ar tyriausio krištolo ir kurioje yra daugybė kambarių, kaip danguje yra daug buveinių, […] pačiame jų viduryje yra pagrindinė buveinė, kurioje vyksta labai paslaptingi dalykai tarp Dievo ir sielos.“

Šis liturginis metas gali mums padėti atsisakyti to, kas Dievo akivaizdoje nėra vertinga, kad slėpiningai skleistųsi Dievo ir sielos draugystė.