Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

2022 04 19

Kun. Ramūnas Mizgiris OFM

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Jn 20, 11–18 „Marija pranešė, kad mačiusi Viešpatį ir ką jis jai sakęs“

Ramūnas Mizgiris OFM. Evgenios Levin nuotrauka

Marija stovėjo lauke palei kapą ir verkė. Verkdama ji pasilenkė į kapo vidų ir pamatė du angelus baltais drabužiais sėdinčius – vieną galvūgalyje, kitą kojų vietoje – ten, kur būta Jėzaus kūno.

Jie paklausė ją: „Moterie, ko verki?“

Ji atsakė: „Kad paėmė mano Viešpatį ir nežinau, kur jį padėjo“.

Tai tarusi, ji atsisuko ir pamatė stovintį Jėzų, bet nepažino, kad tai Jėzus.

O jis jai tarė: „Moterie, ko verki? Ko ieškai?“

Jinai, manydama, jog tai sodininkas, atsakė: „Gerbiamasis! Jei tamsta jį išnešei, pasakyk man, kur jį padėjai. Aš jį pasiimsiu“.

Jėzus jai sako: „Marija! Ji atsigręžė ir sušuko hebrajiškai: „Rabuni!“ (Tai reiškia: „Mokytojau“).

Jėzus jai tarė: „Nelaikyk manęs! Aš dar neįžengiau pas Tėvą. Verčiau eik pas mano brolius ir pasakyk jiems: „Aš žengsiu pas savo Tėvą, pas savo Dievą ir jūsų Dievą“.

Marija Magdalietė nuėjo ir pranešė mokiniams, kad mačiusi Viešpatį ir ką jis jai sakęs.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Evangelijos skaitinį komentuoja – kun. Ramūnas Mizgiris OFM

Sodininkas, kuriam buvo pavesta tvarkyti Dievo sodą, buvo Adomas (Pr 2, 15). Jam nepavyko (Pr 3, 1–19). Todėl naujasis Adomas, naujasis Sodininkas, ateina rūpintis užleistu Dievo sodu, kuris yra mūsų širdis ir mūsų siela.

Jis ateina palaistyti to išdžiūvusio sodo savo krauju, kad ten išaugtų Gyvybės medis (Pr 2, 9; Apr 22, 2), kurio vaisių paragavus nebemirštama. Šis Medis, išaugęs mūsų širdies sode, – tai šlovingasis Kryžius, kurio vaisius yra patsai prisikėlęs Viešpats.

Nežinomas XIII a. autorius rašė:

„Tu savyje turi tą, kurio ieškai išorėje. Iš tiesų, tu visa apsiašarojusi stovi lauke, prie kapo. O mano kapas yra tavo širdis; aš joje ilsiuosi ne miręs, bet gyvas amžinybei. Tavo siela yra mano sodas. Tu buvai teisi, manydama, kad aš sodininkas. Aš esu naujasis Adomas, puoselėjantis rojų ir jį saugantis. Tavo ašaros, tavo meilė ir tavo troškimas yra mano triūsas.“

Svarbu!

Įsivaizduokite, vieną dieną Jus pasiekia tokia žinia –
dėl finansinių sunkumų „Bernardinai.lt“ stabdo savo veiklą.

Darome viską, kad taip neatsitiktų, bet mums reikia Jūsų pagalbos.
Paremkite dabar, kad galėtumėte skaityti „Bernardinai.lt“ ir rytoj.