2020 07 03

Kun. Vytautas Brilius

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Jn 20, 24–29 „Mano Viešpats ir mano Dievas!“

Kun. Vytautas Brilius. Asmeninio archyvo nuotrauka

Vieno iš dvylikos – Tomo, vadinamo Dvyniu,– nebuvo su jais, kai Jėzus buvo atėjęs.
Taigi kiti mokiniai jam kalbėjo: „Mes matėme Viešpatį!“
O jis jiems pasakė: „Jeigu aš nepamatysiu jo rankose vinių dūrio ir neįdėsiu piršto į vinių vietą, ir jeigu ranka nepaliesiu jo šono,– netikėsiu“.
Po aštuonių dienų jo mokiniai vėl buvo kambaryje, ir Tomas su jais.
Jėzus atėjo, durims esant užrakintoms, atsistojo viduryje ir prabilo: „Ramybė jums!“
Paskui kreipėsi į Tomą: „Pridėk čia pirštą ir apžiūrėk mano rankas. Pakelk ranką ir paliesk mano šoną; jau nebebūk netikintis – būk tikintis“.
Tomas sušuko: „Mano Viešpats ir mano Dievas!“
Jėzus jam ir sako: „Tu įtikėjai, nes pamatei. Palaiminti, kurie tiki nematę!“

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorius – kun. Vytautas Brilius

Evangelija, Džiaugsmingoji žinia, nėra tik mokslas, nors turi pažinimo turinį, tai – gyvenimas su nauja žinia, viltimi. Tos žinios kertinis akmuo ir branduolys – Kristaus prisikėlimas. Apaštalams nebuvo lengva juo patikėti, nors po žinios apie tuščią kapą ir pasirodymus tikriausiai bandė prisiminti, ką Jėzus buvo apie tai kalbėjęs. Tačiau Tomas norėjo pasilikti tvirtas ir logiškas: mirusieji neprisikelia, tad ir jis netikės tol, kol jam nebus asmeniškai parodyta. Kai kurie žmonės labai vertina tos dienos Tomo požiūrį, sakydami, kad nereikia tikėti aklai, reikia, kad kiekvienas asmeniškai ir savo patyrimu įsitikintų, kuo tikėti ir į ką remti savo gyvenimą.

Bažnyčios tikėjimo drąsa – patikėti tuo, ko niekada nebūna, tuo, kas neįmanoma. Turint tokį tikėjimą, gyvenimo džiaugsmą galima išgyventi ir mirties akivaizdoje, priimti kankinystę dėl ištikimybės Kristui arba palaipsniui sudeginti savo gyvenimą kitų tarnystėje.

Tomas sušuko: „Mano Viešpats ir mano Dievas!“ Tai ne tik nuostabos šūksnis, bet ir džiaugsmo, vėl susitikus savo Dievą, Mokytoją ir bičiulį, kuriam nėra neįmanomo, kuris visada su tavimi. Mes esame to džiugaus tikėjimo dalyviai.