2021 05 21

Kun. Ramūnas Mizgiris OFM

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Jn 21, 15–19 „Ganyk mano avinėlius, ganyk mano avis“

Ramūnas Mizgiris OFM. Evgenios Levin nuotrauka

Papusryčiavus Jėzus paklausė Simoną Petrą: „Simonai, Jono sūnau, ar myli mane labiau už šituos?“
Tas atsakė: „Taip, Viešpatie. Tu žinai, kad tave myliu“.
Jėzus jam pasakė: „Ganyk mano avinėlius“.
Ir antrą kartą Jėzus paklausė: „Simonai, Jono sūnau, ar myli mane?“
Tas atsiliepė: „Taip, Viešpatie. Tu žinai, kad tave myliu“.
Jėzus jam pasakė: „Ganyk mano aveles“.
Jėzus paklausė dar ir trečią kartą: „Simonai, Jono sūnau, ar myli mane?“
Petras nuliūdo, kad Jėzus trečią kartą klausia: „Ar myli mane?“ ir atsakė: „Viešpatie, tu viską žinai. Tu žinai, kad tave myliu“.
Jėzus jam tarė: „Ganyk mano avis.
Iš tiesų, iš tiesų sakau tau: kai buvai jaunas, pats susijuosdavai ir vaikščiojai, kur norėjai. O pasenęs tu ištiesi rankas, – kitas tave perjuos ir ves, kur nenori“.
Jis taip pasakė, nurodydamas, kokia mirtimi Petras pašlovinsiąs Dievą. Tai pasakęs, dar pridūrė: „Sek paskui mane!“

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorius – kun. Ramūnas Mizgiris OFM

Jėzus neklausia Petro apie praeitį, neprimena jam prieš keletą dienų įvykusios išdavystės (Jn 18, 17–27), tik pasiteirauja apie jo meilę, nes „meilė uždengia nuodėmių gausybę“ (1 Pt 4, 8).

Jis patiki Petrui užduotį rūpintis Bažnyčia. Jei Petras mylės Jėzų, tada, suprantama, jis mylės ir Jėzaus bendruomenę, mokės rūpestingai jai patarnauti, nepasiduos gundymui išnaudoti jam patikėtus žmones.

Ši prisiimta užduotis besąlygiškai mylėti Jėzų ir jo bendruomenę pareikalaus iš Petro atiduoti savo gyvenimą. Pasakymas „ištiesi rankas“ yra galima nuoroda į pasmerktųjų nukryžiavimui gestą. „Kitas tave perjuos“ taip pat primena virves, užrištas tiems, kurie buvo vedami nukryžiuoti. Bažnyčios Tradicija sako, kad Petras buvo nukryžiuotas žemyn galva 67 m. Romoje.

Pokalbį tarp Jėzaus ir Petro galime perkelti ir į mūsų kasdienybę. Jau šv. Augustinas († 430) pastebėjo, kad, klausdamas Petro, Jėzus klausia kiekvieno iš mūsų: „Ar myli mane?“

Krikščionybė nėra tik tam tikrų tiesų praktikavimas, bet kažkas daug intymesnio ir gilesnio. Tai – draugystės santykis su Jėzumi Kristumi. Daugelį kartų savo žemiško gyvenimo metu Jėzus klausdavo žmonių: „Ar tu tiki?“, bet niekada neklausdavo: „Ar tu mane myli?“ Šį klausimą jis užduoda tik po savo kančios ir mirties, kai įrodė kiek jis pats mus myli.