Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Jn 21, 15–19 „Ganyk mano avinėlius, ganyk mano avis“

Kun. Vladimiras Solovej. Bernardinai.lt nuotrauka

Papusryčiavus Jėzus paklausė Simoną Petrą: „Simonai, Jono sūnau, ar myli mane labiau už šituos?“
Tas atsakė: „Taip, Viešpatie. Tu žinai, kad tave myliu“.
Jėzus jam pasakė: „Ganyk mano avinėlius“.
Ir antrą kartą Jėzus paklausė: „Simonai, Jono sūnau, ar myli mane?“
Tas atsiliepė: „Taip, Viešpatie. Tu žinai, kad tave myliu“.
Jėzus jam pasakė: „Ganyk mano aveles“.
Jėzus paklausė dar ir trečią kartą: „Simonai, Jono sūnau, ar myli mane?“
Petras nuliūdo, kad Jėzus trečią kartą klausia: „Ar myli mane?“ ir atsakė: „Viešpatie, tu viską žinai. Tu žinai, kad tave myliu“.
Jėzus jam tarė: „Ganyk mano avis.
Iš tiesų, iš tiesų sakau tau: kai buvai jaunas, pats susijuosdavai ir vaikščiojai, kur norėjai. O pasenęs tu ištiesi rankas, – kitas tave perjuos ir ves, kur nenori“.
Jis taip pasakė, nurodydamas, kokia mirtimi Petras pašlovinsiąs Dievą. Tai pasakęs, dar pridūrė: „Sek paskui mane!“

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt


Komentaro autorius – kun. Vladimiras Solovej

Jėzus klausia Petro tik vieno dalyko. Jis puikiai suvokia, kad Petras gali likti vienybėje su Juo ne dėl pareigos jausmo ar valios tvirtumo, bet tik trokšdamas atsiliepti į begalinę Viešpaties meilę. Jėzus tris kartus iš eilės iškelia tą patį klausimą, tarsi pabrėždamas, kad tai yra esminis klausimas, kurį kiekvienas Jo mokinys privalo sau kelti kiekvieną dieną. Tai išties yra fundamentalus klausimas, apibendrinantis kiekvieną Dievo ištartą Žodį mums: O ar tu mane myli?

Pirmą kartą klausiamas Petras atsako taip išdidžiai, tarsi būtų įsižeidęs dėl Jėzaus nepasitikėjimo juo. Tačiau palaipsniui Mokytojo nuoseklus tvirtumas nugali Petro išdidumą ir apnuogina jo silpnumą, leisdamas pajusti stiprų pasitikėjimo savo Viešpačiu poreikį, kad galėtų suprasti, ką iš tiesų reiškia mylėti.

Tolesnis Jėzaus pokalbis su Petru nušviečia jo ateitį. Šis vyras pagaliau įgaus tvirtumo, tačiau ne savo dvasios stiprybe, kaip anksčiau manė, bet visiškai pasitikėdamas savo Viešpačiu ir Juo sekdamas. Pasitikėjimas Mokytojo meile ir atsiliepimas į ją padės jam pasiekti tai, ko negalėjo nė įsivaizduoti. Tokiu būdu išsipildo pranašystė apie žvejį, kuris Evangelijos tinklais patrauks daugybę žmonių prie Viešpaties.