2021 05 22

Kun. Ramūnas Mizgiris OFM

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Jn 21, 20–25 „Tai yra mokinys, kuris tuos dalykus aprašė, ir jo liudijimas tikras“

Ramūnas Mizgiris OFM. Evgenios Levin nuotrauka

Petras atsisukęs pamatė iš paskos einantį mokinį, kurį Jėzus mylėjo, kuris vakarienės metu buvo prisiglaudęs prie Jėzaus krūtinės ir klausė: „Viešpatie, kas tave išduos?“
Pamatęs jį, Petras tarė Jėzui: „Viešpatie, o kas jam bus?“
Jėzus atsakė: „Jei aš noriu, kad jis pasiliktų, kolei ateisiu, kas gi tau? Tu sek paskui mane!“
Ir taip pasklido gandas tarp brolių, jog tasai mokinys nemirsiąs. Betgi Jėzus nesakė: „Jis nemirs“, tik „Jei noriu, kad jis pasiliktų, kolei ateisiu, kas gi tau?“
Tai ir yra mokinys, kuris liudija apie tuos dalykus ir juos aprašė, ir mes žinome, kad jo liudijimas tikras.
Yra dar daug kitų dalykų, kuriuos Jėzus padarė. Jeigu juos visus atskirai aprašytume, manau, visas pasaulis nesutalpintų knygų, kurias reikėtų parašyti.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorius – kun. Ramūnas Mizgiris OFM

Petras užduoda Jėzui klausimą apie Jono likimą: „Viešpatie, o kas šitam bus?“ (Jn 21, 21). Jėzus nepasako apie Joną ateitį, bet pasinaudoja klausimu ir paaiškina Petrui, kad svarbiausia yra asmeninis liudijimas ir bendrystė su juo – Jėzumi Kristumi: „Tu sek paskui mane!“ (Jn 21, 22).

Kartą šv. Antanas Egiptietis († 356) maldoje klausė: „Viešpatie, kaip yra, kad vieni miršta jauni, o kiti sulaukia garbingo amžiaus? Kodėl vieni yra vargšai, o kiti turtingi? Kodėl tarp blogų žmonių yra turtingų, o tarp teisiųjų – vargšų?“ Ir štai Antaną pasiekė Viešpaties žodis: „Antanai, rūpinkis savimi. Tai, ko tu klausi, yra Dievo teisingi sprendimai: tau nereikia jų žinoti!“

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Netrukdykime Dievui veikti kito žmogaus gyvenime. Neskubėkime su vertinimais. Nuolankiai priimkime, kad Dievas yra slėpinys ir mes nepajėgūs suprasti jo kelių.

Iššvaistome daug laiko ir jėgų mąstydami ir smalsaudami apie kitų veiklą ir rūpesčius, o juk vertinga ir reikalinga kiekvienam iš mūsų yra meilės liudijimas savo gyvenimu. „Įgyk ramybę, ir daugelis aplink tave išsigelbės“, – sako šv. Serafimas Sarovietis († 1833).