2021 09 14

Juozapa Živilė Mieliauskaitė SF

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Jn 3, 13–17 „Turi būti iškeltas ir Žmogaus Sūnus“

Sesuo Juozapa Živilė Mieliauskaitė SF. Kosto Kajėno / Bernardinai.lt nuotrauka

Jėzus pasakė Nikodemui:
„Niekas nebuvo pakilęs į dangų, kaip tik Žmogaus Sūnus, kuris nužengė iš dangaus. Kaip Mozė dykumoje iškėlė žaltį, taip turi būti iškeltas ir Žmogaus Sūnus, kad kiekvienas, kuris jį tiki, turėtų amžinąjį gyvenimą.

Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo vienatinį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Dievas gi nesiuntė savo Sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Komentaro autorė – Juozapa Živilė Mieliauskaitė SF

Kryžiaus išaukštinimo šventė mus ragina žvelgti į Kryžių. Mozė dykumoje iškėlė žaltį, kad dėl gyvačių įgėlimo sergantys izraelitai, į jį pažvelgę, būtų išgelbėti. Mozė tą ženklą turėjo iškelti itin aukštai, kad jis būtų matomas stovykloje: virš palapinių, virš vėliavų, virš kasdienybės.

Kryžius, kaip išgelbėjimo ženklas, turi iškilti virš mūsų kasdienybės, kad iš visos sumaišties, bėgimo, laiko stokos, visų keblių situacijų galėtume į jį pažvelgti. Kad iš tikro galėtume į jį įsižiūrėti.

Ar mano gyvenime Jėzus yra taip matomas, iškeltas virš visko? Ar aš Jį matau savo studijose, darbe, vykdomuose projektuose, santykiuose ir daugybėje kitų kasdienių reikalų? Jaunimas kartais sako, kad, kai prasideda mokslai, įsitraukia į veiklą – Jėzus kažkur „pasimeta“. Gal tiksliau – tampa sunku išlaikyti sukoncentruotą žvilgsnį į Jį, įžiūrėti Jį tarp daugelio kitų dalykų. Tampa sunku, nes tikėjimas yra vienoje linijoje su kitais dalykais.

Tačiau jei Jėzus yra svarbesnis, yra aukščiau iškeltas nei kiti dalykai, net ir didelėse įtampose, sumaištyje Jis išlieka matomas, kad galėčiau į Jį žvelgti. Ir kad kiti, žvelgdami į mano gyvenimą, galėtų Jį matyti.