2020 09 14

Kun. Jacek Paszenda, SDB

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Jn 3, 13–17 „Turi būti iškeltas ir Žmogaus Sūnus“

Jėzus pasakė Nikodemui:
„Niekas nebuvo pakilęs į dangų, kaip tik Žmogaus Sūnus, kuris nužengė iš dangaus. Kaip Mozė dykumoje iškėlė žaltį, taip turi būti iškeltas ir Žmogaus Sūnus, kad kiekvienas, kuris jį tiki, turėtų amžinąjį gyvenimą.
Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo vienatinį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Dievas gi nesiuntė savo Sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorius – kun. Jacek Paszenda, SDB

Kun. Jacek Paszenda, SDB. Asmeninio archyvo nuotrauka

Kur tai matyta, kad žmonės švęstų kulkosvaidžio, atominės bombos ar giljotinos šventę? Švęsti bet kokį žmogžudystės įrankį būtų visiškas absurdas. O šiandien, galėtų atrodyti, minime būtent tokią šventę. Mažai kas matydamas kryžių galvoja apie jį kaip kančios įrankį. Pirmiausia tikriausiai vertiname jį kaip daugiau ar mažiau pavykusį meno kūrinį. Mus žavi jo grožis. Tuo dažniausia viskas ir baigiasi. Labai retai kas nors matydamas prikaltą prie kryžiaus Jėzų galvoja bent apie Jo kančią ir mirtį, nekalbant jau apie nuodėmių atpirkimą.

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Ši šventė buvo įsteigta, siekiant paminėti imperatorės šv. Elenos kryžiaus atradimo įvykį. Verta priminti, kad šis kankinimo ir mirties bausmės įrankis pirmiesiems krikščionims labai greitai tapo Jėzau meilės mums ženklu bei Jo aukos už mūsų nuodėmes priminimu. Kryžius kaip bausmės įrankis užleido vietą kryžiui – Dievo meilės mums – ženklui. Apie tai savo Evangelijoje rašo apaštalas Jonas.

Ne vienas Senojo Testamento įvykis tapo pranašyste apie būsimus Naujojo Testamento dalykus. Dykuma keliaujantys izraelitai kentėjo nuo gyvačių rykštės. Jų įkandimas buvo  mirtinas. O kas pažvelgdavo į iškeltą varinį žaltį, išsigelbėdavo.

Šv. Jonas išryškina analogiją tarp Mozės dykumoje iškelto žalčio ir Jėzaus iškėlimo ant kryžiaus. Jėzaus mirtis ant kryžiaus bei Jo prisikėlimas kiekvienam jį tikinčiajam grąžina gyvybę, bet jau ne tą žemišką, bet amžinąją. Kad kiekvienas, kuris jį tiki, turėtų amžinąjį gyvenimą… kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas…

 Man reikia išmokti žvelgti į kryžių ne vien kaip į kančios įrankį ar meno kūrinį. Man reikia jį priimti kaip brangiausią Dievo meilės ženklą. Sugraudinti savo širdį, nes Jėzus ir dėl mano nuodėmių kentėjo. Sužadinti savo meilę ir dėkingumą Jam už Jo auką ir išganymą. Man reikia tvirtai apsispręsti vengti blogio. Ir visų pirmą išmokti mylėti Jį bei kitus žmonės, kaip Jis mus mylėjo.

 

Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.