2022 05 06

Jėzaus Danguolė Marija OCD

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Jn 6, 52–59 „Mano kūnas tikrai yra valgis, ir mano kraujas tikrai yra gėrimas“

Ses. Jėzaus Danguolė Marija OCD. Asmeninio archyvo nuotrauka

Žydai ėmė tarp savęs ginčytis ir klausinėti: „Kaip jis gali mums duoti valgyti savo kūną?!“

O Jėzus jiems kalbėjo:
„Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jei nevalgysite Žmogaus Sūnaus kūno ir negersite jo kraujo, neturėsite savyje gyvybės! Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžinąjį gyvenimą, ir aš jį prikelsiu paskutiniąją dieną.

Mano kūnas tikrai yra valgis, ir mano kraujas tikrai yra gėrimas. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas pasilieka manyje, o aš jame.

Kaip mane yra siuntęs gyvasis Tėvas ir aš gyvenu per Tėvą, taip ir tas, kuris mane valgo, gyvens per mane. Štai duona nužengusi iš dangaus! Ji ne tokia, kokią protėviai valgė ir mirė. Kas valgo šią duoną – gyvens per amžius“.

Visa tai jis paskelbė, mokydamas Kafarnaumo sinagogoje.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Evangelijos skaitinį komentuoja – ses. Jėzaus Danguolė Marija OCD

„Tavo ištikimoji Meilė už gyvastį man brangesnė“, – giedame 63 psalmėje.

Giliausią Meilės prasmę Dievas mums apreiškia Kryžiaus slėpinyje. Siela maitinama Kristaus kūnu ir krauju, kad būtų gyva Jame.

Jėzus, kviesdamas į Eucharistinę puotą ir joje kaskart atiduodamas save, pažada pasilikti su mumis: „Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas pasilieka manyje ir aš jame“ (Jn 6, 56). Jo artumas ir yra amžinybės laidas, jau esanti Dangaus Karalystė tarp mūsų, Jo artume gyvenančių.

Prisidėk prie išlikimo!

Jei „Bernardinai.lt“ norite skaityti ir rudenį, paremkite jau dabar.