2022 04 03

Antanas Saulaitis SJ

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Jn 8, 1–11 „Kas iš jūsų be nuodėmės, tegu pirmas sviedžia į ją akmenį“

Antanas Saulaitis. Evgenios Levin nuotrauka

Jėzus nuėjo į Alyvų kalną. Auštant jis vėl pasirodė šventykloje. Visi žmonės rinkosi prie jo, o jis atsisėdęs juos mokė.

Tuomet Rašto aiškintojai ir fariziejai atveda moterį, sugautą svetimaujant. Pastatė ją žmonių akivaizdoje ir kreipėsi į jį: „Mokytojau, ši moteris buvo nutverta svetimaujant. Mozė mums Įstatyme yra liepęs tokias užmušti akmenimis. O tu ką pasakysi?“ Jie tai sakė, spęsdami jam pinkles, kad turėtų kuo apkaltinti.

Bet Jėzus pasilenkęs ėmė pirštu rašyti ant žemės. Jiems nesiliaujant kamantinėti, jie atsitiesė ir tarė: „Kas iš jūsų be nuodėmės, tegu pirmas sviedžia į ją akmenį“. Ir vėl pasilenkęs rašė ant žemės. Tai išgirdę, jie vienas po kito ėmė trauktis šalin, pradedant nuo vyresniųjų. Galiausiai liko vienas Jėzus ir ten bestovinti moteris.

Atsitiesęs Jėzus paklausė: „Moterie, kur jie pasidėjo? Niekas tavęs nepasmerkė?“

Ji atsiliepė: „Niekas, Viešpatie“.

Jėzus jai tarė: „Nė aš tavęs nepasmerksiu. Eik ir daugiau nebenusidėk“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Evangelijos skaitinį komentuoja kun. Antanas Saulaitis SJ

Evangelijas girdintys pirmieji krikščionys labai aiškiai patyrė, kad ne visi įtiki Jėzų Kristų, Dievo Sūnų, atėjusį teikti naują gyvenimą visiems, visomis sąlygomis ir aplinkybėmis. Senojo Įstatymo tikintiesiems – mįslė, kaip derinasi Jėzaus mokymas su įstatymais ir papročiais. Rašto ir paveldo žinovai moka žmogų pastatyti pinklėse, klausdami, ar teisėta mokėti Romos imperijos mokesčius – vienaip ar kitaip atsakovas įklius. Ar galima šeštadienį gydyti, ar ne? Šį kartą vėl tarp Romos ir Mozės – ar bausti svetimaujančiąją pagal Mozės įstatymą, ar šio nesilaikyti, nes be romėnų sutikimo draudžiama žydams mirties bausmę vykdyti.

Gerai Šv. Raštą išmanantieji palaipsniui suprato savo klastos klaidą – reikėtų sakyti, piktą kėslą ar nuodėmę, nes knygose parašyta, kad nedorieji bus žemėje įrašyti. Čia Jėzus ir braižo žemę jų puikybės akivaizdoje. Gal kuris sugebėjo ir širdyje pajusti, kad nusideda ne tik tais laikais nevertinama moteris, bet ir toks vyriškis kaip jie patys, išnaudodami silpnesnę, pažeidžiamesnę.

Rodydamas, kad atėjęs ne smerkti, o gelbėti Jėzus nekaltina moters: „Eik ir daugiau nebenusidėk.“ Taip kaip mūsų Susitaikinimo apeigos baigiasi žodžiais: „Viešpats tau atleido, eik rami, ramus.“