2022 04 04

Antanas Saulaitis SJ

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Jn 8, 12–20 „Aš – pasaulio šviesa!“

Antanas Saulaitis. Evgenios Levin nuotrauka

Prabilęs Jėzus kalbėjo fariziejams: „Aš – pasaulio šviesa. Kas seka manimi, nebevaikščios tamsybėse, bet turės gyvenimo šviesą“.

Fariziejai jam prikišo: „Tu pats apie save liudiji, – tavo liudijimas netikras“.

Jėzus jiems atsakė: „Nors aš liudiju pats apie save, mano liudijimas yra tikras, nes aš žinau, iš kur esu atėjęs ir kur einu. O jūs nežinote, nei iš kur aš atėjęs, nei kur einu. Jūs teisiate kūniškai, o aš neteisiu nė vieno. Jeigu aš ir teisčiau, mano sprendimas būtų teisingas, nes aš ne vienas, bet esu aš ir mane siuntęs Tėvas. Ir jūsų Įstatyme parašyta, jog dviejų asmenų liudijimas tikras. Taigi liudiju aš pats apie save, ir apie mane liudija mane atsiuntęs Tėvas“.

Jie paklausė: „O kurgi tavo Tėvas?“

Jėzus atsakė: „Jūs nepažįstate nei manęs, nei manojo Tėvo. Jei pažintumėte mane, gal pažintumėte ir mano Tėvą“.

Jis bylojo visa tai, mokydamas šventyklos iždinėje. Ir niekas jo nesuėmė, nes dar nebuvo atėjusi jo valanda.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Evangelijos skaitinį komentuoja – kun. Antanas Saulaitis SJ

Kaip šiandien atsinaujinant, kintant Bažnyčiai, žmonės ir atsakingieji derina savo patirtį su tikėjimu, tradicija, papročiais. Kai kuriems Jėzaus klausytojams sunku pripažinti, kad Jėzus siunčiamas Tėvo. Jiems sunkiau toliau klausytis, kol neišsiaiškins įrodymų. Tai Jėzus ir mini du liudytojus, patvirtinančius tiesą – save Patį ir savo Tėvą, kuris Jėzų siuntė žmones gelbėti.

Evangelistas Jonas paaiškina, kad jie negirdi Tėvo žodžio, Tėvo liudijimo Jėzaus žodžiuose, nes jų veiksmai blogi, gyvenimo tamsoje išdava, blogybė ir nuodėmė. Jėzus Kristus yra pasaulio šviesa, kad negyventume tamsybėse ir dalytumės, neštume šviesą toliau, kitiems (kaip Velyknaktį vieni nuo kitų užsidegame žvakutes prieš išpažindami tikėjimą su naujai krikštijamaisiais).

Teikti gyvybę, nešti šviesą reiškia ne smerkti, ne teisti, ne žeminti ar nubraukti, o kaip tik pakelti, leisti atsistoti, iškelti rankas ir iš širdies Viešpatį šlovinti už suteikiamą gyvybę, gyvenimą, šviesą.