2022 04 05

Antanas Saulaitis SJ

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Jn 8, 21–30 „Kai Žmogaus Sūnų būsite aukštyn iškėlę, – suprasite, kad Aš Esu“

Antanas Saulaitis. Evgenios Levin nuotrauka

Jėzus kalbėjo fariziejams:

„Jau greit aš pasitrauksiu, o jūs ieškosite manęs ir numirsite su savo nuodėme. Kur aš einu, jūs negalite nueiti“.

Tada žydai ėmė klausinėti: „Nejaugi jis ketina nusižudyti, kad sako: „Kur aš einu, jūs negalite nueiti?“

Jėzus atsakė: „Jūs esate iš pažemių, o aš esu iš aukštybės. Jūs – iš šio pasaulio, o aš – ne iš šio pasaulio. Dėl to aš jums sakiau, kad jūs numirsite su savo nuodėmėmis. Tikrai! Jeigu jūs netikėsite, kad Aš Esu, – jūs numirsite su savo nuodėmėmis“.

Tuomet jie paklausė: „Kas gi toks esi?“

Jėzus atsakė: „Kaip tik tas, ką aš jums sakau! – Daugel turėčiau apie jus kalbėti ir smerkti, bet tiesakalbis yra mano Siuntėjas, ir aš skelbiu pasauliui, ką iš jo girdėjau“. Tačiau jie nesuprato, kad jis kalbėjo jiems apie tėvą.

Jėzus tęsė: „Kai žmogaus sūnų būsite aukštai iškėlę, – suprasite, kad Aš Esu ir kad nieko nedarau iš savęs, bet skelbiu vien tai, ko mane Tėvas išmokė. Mano Siuntėjas yra su manimi; jis nepaliko manęs vieno, nes visuomet darau, kas jam patinka“.

Taip jam kalbant, daugelis įtikėjo jį.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Evangelijos skaitinį komentuoja – kun. Antanas Saulaitis SJ

Jėzus vykdo jį siuntusio savo Tėvo įsakymus. Jėzaus mokinės, mokiniai siunčiami Gerąja Naujiena dalytis su kitais, maloningai nešti šviesą, tiesą, atjautą savo mažame pasaulyje, aplinkoje. Siųsti, kaip Jėzus siųstas Tėvo, kuris taip pasaulį mylėjo.

Artėjame prie Didžiosios savaitės širdies – Viešpats atiduoda savo gyvybę ir grįžta pas savo Tėvą, kur jo priešai negali nueiti. Pasaulis netiki ir nukryžiuoja, o Jėzus vienybėje su savo Tėvu ir pildo Tėvo valią. Jėzus taria: Aš esu, kaip Mozė girdėjo nesudegančiame krūme Dievo vardą: Aš Esu, Esantysis.

Dievas taip mylėjo pasaulį, mus paliesdamas, paveikdamas savo Sūnaus atėjimu, mokymų, gyvenimo būdo pavyzdžiu, šviesos ir gydymo darbais, kad telieka savo gyvenimėlyje Jėzaus pėdomis, kaip visa tikinčiųjų šeimyna, dėkinga širdimi žingsniuoti.

Svarbu!

Įsivaizduokite, vieną dieną Jus pasiekia tokia žinia –
dėl finansinių sunkumų „Bernardinai.lt“ stabdo savo veiklą.

Darome viską, kad taip neatsitiktų, bet mums reikia Jūsų pagalbos.
Paremkite dabar, kad galėtumėte skaityti „Bernardinai.lt“ ir rytoj.