2022 04 07

Antanas Saulaitis SJ

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Jn 8, 51–59 „Jūsų tėvas Abraomas džiūgavo, kad matysiąs manąją Dieną“

Antanas Saulaitis. Evgenios Levin nuotrauka

Jėzus žydams tarė: „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kas laikysis mano žodžio, neragaus mirties per amžius“.

Žydai jam atkirto: „Dabar mes žinome, kad tu velnio apsėstas. Juk numirė Abraomas ir pranašai, o tu tvirtini: ‘Kas laikysis mano žodžio, tas neragaus mirties per amžius’. Argi tu didesnis už mūsų tėvą Abraomą, kuris mirė? Pranašai irgi mirė. Kuo tu dediesi?“

Jėzus atsakė: „Jei aš save šlovinčiau, manoji šlovė būtų niekai. Bet yra mano Tėvas, kuris mane šlovina, kurį savo Dievu jūs vadinat. Tik jūs jo nepažįstate, o aš jį pažįstu. Jei sakyčiau jo nepažįstąs, būčiau lygus jums melagis. Bet aš jį pažįstu ir laikausi jo žodžio. Jūsų tėvas Abraomas džiūgavo, kad matysiąs manąją Dieną; jis ją išvydo ir džiaugėsi“.

Tada žydai jam sakė: „Dar neturi nė penkiasdešimt metų ir esi regėjęs Abraomą?“

Jėzus tarė: „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: pirmiau negu gimė Abraomas, Aš Esu!“

Tuomet jie griebėsi akmenų, norėdami jį užmušti, bet Jėzus pasislėpė ir išėjo iš šventyklos.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Evangelijos skaitinį komentuoja – kun. Antanas Saulaitis SJ

Toliau auga Jėzaus nedraugų priešiškumas vis aiškesniems Jėzaus pasisakymas apie bendrystę su savo Tėvu, mūsų Dievu. Savo klausytojams Jėzus primena vaizdą iš Šventojo Rašto, kur pranašaujama, kad patriarchai – visi per šimtmečius išpažįstantys Dievą – džiūgaus, pamatę Dievo siųstąjį Išgelbėtoją – Mesiją.

Jėzus žada, kad tikintys neragaus mirties per amžius, gyvens amžinai – tas „amžinai“ žmogui nelabai suprantama, patyrus tik praeinančius dalykus ir netekus pirmtakų. Jėzus kalba apie ryšį su savimi, Tėvo siųstu, vykdančiu Dievo darbus ir ženklus, kad žmonės atvertų savo gyvenimą jo skelbiamam mokslui ir jo asmeniui kaip kiekvienos, kiekvieno bičiuliu.

Temsta aplinka, nori net Jėzų užmušti. Gerosios Naujienos dalininkai per šimtmečius panašiai kaip Jėzus smerkiami už mokslą, tikėjimą, kurio tikslas tėra teikti nesibaigiančią gyvybę visiems, kurie trokšta.